Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettely pääpiirteittäin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallinen tai velkoja voi hakea käräjäoikeudelta velallisen konkurssiin asettamista. Käräjäoikeuden tehdessä päätöksen konkurssiin asettamisesta se myös määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesän varat ja hoitamaan sen hallintoa pesän velkojien kanssa. Velallinen siis menettää määräysvaltansa konkurssipesän omaisuuteen.

Konkurssista julkaistaan kuulutus Virallisessa lehdessä ja siitä tehdään merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin.

Täysimittaisessa konkurssimenettelyssä pesänhoitaja selvittää velkojien saatavat, realisoi pesän omaisuuden ja jakaa pesän varat tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti. Menettely päättyy pesänhoitajan laatimaan ja velkojien hyväksymään lopputilitykseen tai sovintoon, jos neljä viidesosaa kaikista pesän velkojista kannattaa sovintoa.

Jos konkurssipesän varat eivät riitä kattamaan konkurssimenettelyn kustannuksia tai jos velkojien jako-osuudet jäävät hyvin pieniksi, tuomioistuin voi tehdä päätöksen konkurssin raukeamisesta. Tällöin pesän mahdollisesti jäljellä olevat varat siirtyvät ulosottomiehelle, joka jakaa ne velkojille. Konkurssin raukeamisen vaihtoehtona tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen esityksestä päättää konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä. Tämä on mahdollista myös silloin, jos velallisen konkurssia edeltävään toimintaan tai konkurssipesän toimintaan liittyy erityisiä selvitystarpeita tai kun menettelylle on jokin muu erityinen syy.

Lisätietoja konkurssimenettelystä tai julkisselvityksestä antavat esimerkiksi lakimiehet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa