Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihakemuksen siirtäminen toimivaltaiseen tuomioistuimeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli hakija toimittaa konkurssihakemuksen väärään tuomioistuimeen, on tuomioistuimen hakijan pyynnöstä siirrettävä hakemus toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Konkurssiasian siirtämisestä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Jos asia siirretään toiseen tuomioistuimeen ja tämä tuomioistuin katsoo olevansa vailla toimivaltaa asiassa, sen on jätettävä asia tutkimatta. Jo aloitettua konkurssimenettelyä ei kuitenkaan voida siirtää tuomioistuimesta toiseen.

Tuomioistun ei normaalisti saa siirtää hakemusta toiseen tuomioistuimeen ilman hakijan pyyntöä. Havaittuaan toimivaltansa puutteen tuomioistuin kuitenkin yleensä tiedustelee hakijalta, haluaako tämä hakemuksen siirrettävän toiseen tuomioistuimeen. Edellä kerrotusta huolimatta eräissä tapauksissa hakemus on siirrettävä ilman hakijan pyyntöä. Tämä on mahdollista ylemmän tuomioistuimen päätöksen johdosta. Kyse on tavallisesti valitukseen annetusta ylemmän tuomioistuimen päätöksestä, jolla toimivallan puute vahvistetaan.

Hakemuksen siirtomahdollisuus koskee kuitenkin vain hakemuksen kansallista siirtämistä suomalaiseen käräjäoikeuteen. Jos siis käräjäoikeus katsoo, että suomalainen tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään velallisen konkurssiin asettamista koskevaa asiaa, hakemusta ei voida siirtää ulkomaiselle tuomioistuimelle edes hakijan pyynnöstä. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun velallinen on yhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka ei sijaitse Suomessa, vaan toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Tuomioistuimen siirtäessä konkurssiin asettamista koskevan asian toiseen tuomioistuimeen pysyvät siirtäneen tuomioistuimen antamat määräykset voimassa niin kauan, kunnes asian jatkokäsittelyssä toisin määrätään.

Kun hakemus siirretään, se pysyy vireillä. Vireillä pysyminen tarkoittaa, että konkurssin hakemispäiväksi katsotaan päivä, jolloin hakemus tehtiin ”väärään” tuomioistumeen. Tällä hakemispäivällä puolestaan on merkitystä sille, mitä pidetään määräpäivänä laskettaessa takarajaa eräissä tapauksissa sille, miten vanhat velallisen ennen konkurssia tekemät erilaiset luovutukset, kuten lahjat, voidaan peräyttää. Lisätietoa näistä peräyttämisistä tai muusta konkursseihin liittyvästä voi kysyä esimerkiksi Minilexin lakipuhelimen avulla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa