Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen käsittely pääkäsittelyn korvaavana menettelynä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä ilman pääkäsittelyä. Kirjallisessa menettelyssä tuomio tai päätös saadaan menettelyn nimen mukaisesti perustaa vain kirjalliseen aineistoon. Kirjallisen menettelyn mahdollistaa viisi edellytystä, joiden on kaikkien täytyttävä.

Ensinnäkään mistään virallisen syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä tule olla säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Vastaajan on tullut olla teon tehdessään täysi-ikäinen, hänen tulee tunnustaa teko sekä käräjäoikeudelle antamallaan nimenomaisella ilmoituksella luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn eli suostua asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Myös asianomistajan tulee suostua asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä. Viimeiseksi pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta.

Kirjallista menettelyä ei siis voida soveltaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on epäselvyyttä näytön suhteen. Periaatteessa ei ole estettä käyttää kirjallista menettelyä, vaikka vastaaja ei suostu asianomistajan esittämiin korvausvaatimuksiin tai hän ei myönnä esitettyä rangaistusvaatimusta, jos hän kuitenkin tunnustaa teon. Kirjallisessa menettelyssä rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin yhdeksän kuukautta vankeutta. Yksinomaan asianomistajan ajamaa rikosasiaa ei voida lainkaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa