Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus työsopimuslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa harjoittavaan yritykseen, sekä työntekijän mahdollisuutta alkaa harjoittaa omaan lukuunsa tällaista kilpailevaa toimintaa. Näin ollen kilpailukieltosopimuksella jatketaan työntekijän kilpailevan toiminnan kieltoa, myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Kilpailukieltosopimuksen tavoitteena on yleensä säilyttää ja ylläpitää työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet sekä asiakassuhteet.

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus voidaan laatia työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Kilpailukieltosopimus voidaan laatia työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Kilpailukieltosopimus rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa edellisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Kun arvioidaan kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta, arvioinnissa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät.

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Poikkeuksena edellä mainitusta on ne tilanteet, jossa työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta. Tällöin rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi.

Kilpailukieltosopimukseen on mahdollista ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijä irtisanotaan taloudellisella ja tuotannollisella perusteella.

Kilpailukieltosopimuksen keston rajoittaminen ja sopimussakon enimmäismäärä ei koske työntekijää, joka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa asemassa.

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus, joka on tehty ilman erityistä syytä, on kokonaisuudessaan mitätön.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa