Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus ja työntekijä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan jokainen työntekijä on velvollinen pidättäytymään kilpailemasta työnantajansa kanssa koko työsuhteensa ajan. Silloin kun käsillä on erityisen painava syy, tämä kilpailukielto voidaan sopia ulottumaan myös työsuhteen jälkeiseen aikaan niin kutsutun kilpailukieltosopimuksen muodossa.

Kilpailukieltosopimuksesta voidaan sopia työsuhdetta solmittaessa tai sen aikana. Sopimuksella rajoitetaan joko työntekijän oikeutta harjoittaa työsuhteen jälkeen kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa tai tehdä työsopimus kilpailevaa toimintaa harjoittavan toisen työnantajan kanssa. Kilpailukieltosopimus voidaan ulottaa koskemaan myös molempia tapauksia.

Kilpailukieltosopimuksen solmimiseen tulee olla aina painava syy.  Arvioinnissa huomioidaan työnantajan toiminnan laatu ja luonne, sekä liike- ja ammattisalaisuuksien säilyttämisen tarve. Merkitystä voidaan antaa myös työntekijän asemalle, työtehtäville ja työnantajan työntekijälle järjestämälle erityiskoulutukselle. Jos kilpailukieltosopimukselle ei ole painavaa syytä, se ei myöskään sido työntekijää.

Yleensä kilpailukieltosopimus voi olla voimassa korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet kohtuullisesta korvauksesta, kilpailukieltosopimus voidaan sopia vuoden mittaisiksi.

Silloin kun työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää. Käytännössä tämä tarkoittaa irtisanomista tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla tai ilman työsopimuslain mukaista, henkilöön liittyvää perustetta. Myöskään silloin kun työntekijä päättää työsuhteen työnantajan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, kilpailukieltosopimusta ei tarvitse noudattaa. Kilpailukieltosopimus sitoo niissä tilanteissa, joissa työntekijä itse irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan laillisella, henkilöön liittyvällä syyllä.

Sopimuksen rikkomisen seurauksena voi olla vahingonkorvaus. Sopimuksen osapuolet voivat sopia vahingonkorvauksen sijasta myös sopimussakosta, joka voi kuitenkin olla enimmäismäärältään korkeintaan työntekijän työsuhteen loppumista edeltävien kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa