Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukielto työsuhteen päätyttyä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijää työsuhteen aikana velvoittavaan lojaliteettivelvollisuuteen kuuluu, että työntekijän tulee välttää työnantajansa toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Tällainen kilpailevan toiminnan kielto on voimassa koko työsuhteen kestoajan. Työsuhteen päätyttyä kilpailevan toiminnan kielto ei ole enää voimassa, ellei työnantaja ja työntekijä ole tästä erikseen kilpailukieltosopimuksella sopineet. Näin ollen kilpailukieltosopimuksella voidaan jatkaa työntekijän kilpailevan toiminnan kieltoa, myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa harjoittavaan yritykseen, sekä työntekijän mahdollisuutta alkaa harjoittaa omaan lukuunsa tällaista kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksen tavoitteena on yleensä säilyttää ja ylläpitää työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet sekä asiakassuhteet.

Kilpailukieltosopimus voidaan laatia työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Kilpailukieltosopimus voidaan laatia työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Kilpailukieltosopimus rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa edellisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Kun arvioidaan kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta, arvioinnissa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijä irtisanotaan taloudellisella ja tuotannollisella perusteella.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa