Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukielto työsuhteen aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen jälkeiselle ajalle voidaan sopia olemaan voimassa kilpailukieltosopimus, mutta kilpailukielto vaikuttaa työntekijän toimintaan jo työsuhteen aikana. Tämä kilpailukielto syntyy suoraan lain perusteella, eikä siitä tarvitse erikseen sopimuksin sopia. Kilpailukielto on voimassa vain työsuhteen aikana, joten työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijä saa vapaasti ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa.

Kilpailukiellon mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Kilpailukiellon arvioinnissa huomioidaan työn luonne ja työntekijän asema. Kilpailukielto ei lain sanamuodon mukaan ole ehdoton, vaan työntekijän kilpailevan toiminnan tulee ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa, jotta menettelyä voidaan pitää kiellettynä kilpailuna. Lisäksi kilpailevan toiminnan tulee olla hyvän tavan vastaista ollakseen rangaistavaa. Harmittomat ja vähäiset kilpailutoimenpiteet harvoin loukkaavat työnantajaa ilmeisellä tavalla.

Kilpailukiellon piiriin kuuluu myös kilpailevan toiminnan valmistelu. Kaikki valmisteleva toiminta ei ole kuitenkaan kiellettyä, vaan rangaistavia ovat sellaiset toimet, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Jos uusi työnantaja ottaa luokseen työhön sellaisen uuden työntekijän, jonka hän tietää valmistelleen kilpailevaa toimintaa tai työ uuden työnantajan luona olisi kiellettyä kilpailevaa toimintaa, on tämä uusi työnantaja vastuussa työntekijän ohella aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta.

Kilpailukiellon piiriin eivät kuulu sellaiset työntekijän kilpailutoimenpiteet, joihin työnantaja on antanut luvan. Kielto ei koske myöskään toimia, joista työnantaja on ollut tietoinen ja hiljaisesti hyväksynyt menettelyn jatkumisen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa