Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukielto työsopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukielto voidaan liittää osaksi työsopimusta. Kilpailukieltosopimus voi olla myös työsopimuksesta erillinen asiakirja, mutta se on harvinaisempaa. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa (osana työsopimusta) tai myöhemmin työsuhteen aikana.

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimus toisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa ensimmäisen työnantajan kanssa. Kilpailukieltosopimus rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaa liiketoimintaa, joka kilpailee työntekijän liiketoiminnan kanssa. Kilpailukieltosopimuksen solmiminen vaatii työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvän erityisen painavan syyn. Tätä syytä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työnantajan toiminnan laatu ja suojan tarve sekä työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimus saa olla voimassa pääsääntöisesti korkeintaan kuusi kuukautta. Työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattiaan voidaan kuitenkin rajoittaa enintään yhden vuoden ajan, jos voidaan katsoa, että työntekijä saa kohtuullisen korvauksen kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta työnantajaan.

Kilpailukieltosopimuksen rikkomisesta seuraa yleinen vahingonkorvausvelvollisuus. Tällöin työntekijä on siis velvollinen korvaamaan entiselle työnantajalleen kilpailijalle työskentelemisestä aiheutuvat vahingot. Kilpailukieltosopimuksessa voidaan kuitenkin sopia vahingonkorvauksen sijaan sopimussakosta, joka saa määrältään olla enintään työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Sopimussakko onkin nykyisin yleisempi seuraamus kilpailukiellon rikkomisesta kuin vahingonkorvaus.

Kilpailukieltoa ei synny, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kuin sisältö ei ole lain mukainen. Esimerkiksi erityisen painavan syyn puuttuessa kilpailukielto on mitätön. Lain rajoituksista kilpailukieltosopimukseen voidaan kuitenkin tehdä eräitä poikkeuksia, jos työntekijän voidaan katsoa tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa