Minilex - Lakipuhelin

Käsittelykieli ja tulkkaus rikosoikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasiassa tuomioistuimen on käytettävä asian käsittelykielenä joko suomea tai ruotsia. Kaksikielisessä tuomioistuimessa käytetään vastaajan eli syytetyn kieltä. Jos vastaajat ovat erikielisiä tai vastaajan kieli ei ole suomi tai ruotsi, käsittelykieli määräytyy asianosaisten edun mukaisesti tuomioistuimen päätöksellä. Jos päätöstä ei voida tehdä tällä perusteella, valitaan kieleksi tuomioistuimen virka-alueen väestön enemmistön kieli. Rikosasialla on aina vain yksi käsittelykieli, vaikka asianosaiset ovat erikielisiä. Tämä ei kuitenkaan estä useamman kielen käyttämistä istunnon aikana, sillä jokaisellahan on oikeus käyttää suomea tai ruotsia.

Niissä tuomioistuimissa, joiden virka-alueeseen kuuluu saamelaisten kotiseutualueita, on saamelaisella oikeus omassa asiassaan tai asiassa, jossa häntä kuullaan, käyttää saamen kieltä, tai jos tämä on mahdotonta, ainakin oikeus maksuttomaan tulkkaukseen. Saamelaisella on tämä oikeus, vaikka hän osaisi myös suomea tai ruotsia.

Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä vastaajalla sekä asianomistajalla syyttäjän ajamassa rikosasiassa on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen rikosasian käsittelyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava tulkkauksesta tai tulkin kutsumisesta. Tulkkaus on järjestettävä myös silloin, kun se on aisti- tai puhevian takia tarpeen.

Jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi, tulkkaus voidaan järjestää käyttämällä videoneuvottelua tai muuta sovellettavaa tiedonvälitystapaa, jossa istuntoon osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään tai puhelimitse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa