Minilex - Lakipuhelin

Edustajiston kokouksen päätöksen moittiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edustajiston kokouksen päätöstä voivat moittia osuuskunnan taikka tämän edustajiston jäsen, osuuskunnan hallitus ja hallintoneuvosto taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen sekä osuuskunnan toimitusjohtaja. Jäsen voi moittia osuuskunnan kokouksen päätöstä osuuskuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia osuuskuntalain säännöksiä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai jäsenen oikeuteen, tai jos päätös on muuten osuuskuntalain vastainen.

Kanne edustajiston päätöksen moittimiseksi on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Mikäli päätöksen moittijalla on ollut hyväksyttävä syy viivästymiseen ja päätöksen jääminen päteväksi olisi tälle ilmeisen kohtuutonta, voidaan kanne panna vireille vuoden kuluessa kyseisen päätöksen tekemisestä. Mikäli kannetta ei nosteta määräajassa, pidetään päätöstä pätevänä. Edellä esitettyjä määräaikoja ei kuitenkaan niissä osuuskuntalaissa määritellyissä tapauksissa, joissa on selkeästi menetelty virheellisesti jäsenen oikeusturvaa loukkaavalla tavalla. Osuuskunnan sulautumis- tai jakautumispäätöstä koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, mikäli yli kuusi kuukautta on kulunut sulautumisen tai jakautumisen rekisteröinnistä.

Tuomioistuimen ratkaisu, jolla osuuskunnan edustajiston kokouksen päätös on julistettu pätemättömäksi taikka jolla sitä on muutettu, on pätevä myös niihin jäseniin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kanteeseen. Tuomioistuin voi muuttaa osuuskunnan edustajiston kokouksen päätöstä vain, mikäli voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa