Minilex - Lakipuhelin

Edustajan käyttäminen oikeustoimen tekemiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoinen henkilö voi tehdä itse oikeustoimia, mutta hän voi myös käyttää edustajaa oikeustoimen tekemiseen. Lähtökohtaisesti edustajaa käyttämällä voi tehdä sitovia oikeustoimia.

Kuka on edustaja?

Edustajaksi kutsutaan henkilöä, joka antaa oikeustoimikelpoisen henkilön puolesta tahdonilmaisun ja siten edustaa oikeustoimikelpoista henkilöä oikeustoimen tekemisessä. Oikeus edustaa toista henkilöä voi perustua suoraan lakiin tai toisen henkilön antamaan tahdonilmaisuun.

Valtuutus on keskeinen muoto käyttää edustajaa oikeustoimen tekemiseen

Oikeustoimikelpoinen henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään oikeustoimia puolestaan. Valtuutuksen muotoja on useita, mutta lähtökohtaisesti valtuutuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. Valtuutus voidaan antaa muun muassa valtakirjalla, erityisellä tiedonannolla kolmannelle henkilölle, jonka kanssa edustaja tekee oikeustoimen tai julkisella tiedonannolla esimerkiksi sanomalehdessä. Valtuutus voi perustua myös muun muassa henkilön asemaan, erityiseen sallimiseen tehdä oikeustoimia ilman nimenomaista valtuutusta, poikkeukselliseen tilanteeseen tai toimeksiantoon.

Valtuutuksen sisältö määrittää sitooko edustajan tekemä oikeustoimi valtuuttajaa

Valtuuttaessaan edustajan oikeustoimen tekemiseen, valtuuttaja määrittää, millaisen tai millaisia oikeustoimia edustaja saa tehdä suhteessa kolmanteen henkilöön. Tätä valtuutukseen perustuvaa edustusvaltaa kutsutaan kelpoisuudeksi. Pääsäännön mukaan se joka on valtuuttanut toisen tekemään sopimuksia tai muita oikeustoimia, tulee suhteessa kolmanteen henkilöön välittömästi oikeutetuksi ja velvoitetuksi edustajan tekemän oikeustoimen perusteella. Jos edustaja ylitää valtuuttajan asettaman kelpoisuuden tehdä oikeustoimi, ei oikeustoimi sido valtuuttajaa. Tämä edustajan kelpoisuus on tärkeää erottaa edustajan toimivallasta, sillä edustajan kelpoisuus voi olla suurempi kuin edustajan toimivalta. Edustajan toimivalta nimittäin määrittää, millaisia oikeustoimia edustaja saa tehdä suhteessa valtuuttajaan. Esimerkiksi edustajalla on ollut valtuutuksen perusteella kelpoisuus myydä valtuuttajan puolesta esine, mutta toimivalta tehdä se ainoastaan vähintään tietyllä hinnalla. Jos kolmas henkilö on vilpittömässä mielessä, eikä tiedä, että edustaja on ylittänyt toimivaltansa, vaikka on toiminut kelpoisuutensa rajoissa, sitoo tämä edustajan tekemä oikeustoimi silti valtuuttajaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa