Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen poissaolo oikeudenkäynnistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asiaosainen voidaan sakon uhalla määrätä saapumaan istuntoon, jos tuomioistuin katsoo, että hänen läsnäolonsa on välttämätöntä. Laillinen este on kuitenkin hyväksyttävä syy poissaololle. Laillisen esteen voi muodostaa esimerkiksi sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Asianosaisen ollessa poissa ilman laillista estettä on hänelle tuomittava aikaisemmin asetettu uhkasakko sekä asetettava uusi uhkasakko, tai hänet on määrättävä noudettavaksi samaan tai myöhempään istuntoon. Uuden uhkasakon on oltava aikaisempaa korkeampi.

Istunnosta pois jäänyt vastaaja voidaan syyttäjän vaatimuksesta määrätä vangittavaksi, jos on syytä epäillä, että hän välttää oikeudenkäyntiä, ja rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään yksi vuosi vankeutta. Syytetty myös tulee poissaolojensa johdosta korvausvelvolliseksi toiselle asianosaiselle ja valtiolle pääkäsittelyn peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Rikosasia saadaan kuitenkin ratkaista syytetyn poissaolosta huolimatta, jos hänen läsnäoloaan ei pidetä tarpeellisena. Syytetylle on tällöin tullut ilmoittaa, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. Syytetyn poissa ollessa ei ole mahdollista tuomita kolmen kuukauden vankeusrangaistusta ankarampaa seuraamusta. Kuitenkin, jos syytetyltä on saatu suostumus poissaolokäsittelyyn, voidaan hänelle tuomita enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Muissa tapauksissa syytetyn poissaolo edellyttää uuden käsittelypäivän määräämistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa