Minilex - Lakipuhelin

Asiaesittely oikeudenkäynnin osana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alkukäsittelyn jälkeen seuraa asiaesittely, jossa syytteessä esitettyjä vaatimuksia käydään läpi ja oikeudenkäynnin osapuolet perustelevat kantansa alkukeskustelua yksityiskohtaisemmin. Asiaesittelyssä etenkin syyttäjällä on merkittävä rooli, mutta myös asianomistaja ja syytetty pääsevät kertomaan omia vaatimuksiaan ja perustelujaan.

Syyttäjällä on asiaesittelyssä tehtävänä alustaa syytettä niin, että se luo riittävän pohjan jutussa esitettävän todistelun vastaanottamiselle ja arvioimiselle. Syyttäjän ei kuitenkaan tule selostaa sitä, mitä todistajat tulevat myöhemmin kertomaan. Syyttäjä voi lisäksi esittää vaihtoehtoisen syytteen ja teonkuvauksen siltä varalta, ettei hänen pääsyytteensä menesty. Syyttäjä voi siis esimerkiksi vaatia syytetylle rangaistusta ensisijaisesti murhasta ja toissijaisesti taposta, mikäli murhan tunnusmerkistön ei katsota täyttyvän.

Syyttäjän tulee pohjustuksessaan tuoda esille myös seikkoja, jotka ovat vastaajalle eduksi. Samaa ei vaadita asianomistajalta. Jos syytetty on tunnustanut teon, ei asiaesittelyn tarvitse olla yhtä laaja. Asiaomistajalle annetaan myös tilaisuus täydentää syyttäjän esitystä. Käytännössä täydentäminen ei ole tarpeellista, silloin, kun asianomistaja on ainoastaan yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaatimusten suhteen tarkempi perustelu voi olla aiheellista, jos syytetty on kiistänyt vaatimuksen. Tämäkin perusteluvelvollisuus on kuitenkin syyttäjällä, jos hän ajaa myös asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta.

Lopuksi vastaajalle annetaan tilaisuus lausua syyttäjän ja asianomistajan esittämien perustelujen johdosta. Syytetyn asiaesittely kuuluu pääsääntöisesti syytetyn puolustajalle, mikäli syytetyllä on avustaja. Puolustaja voi esimerkiksi esittää vaihtoehtoisen näkemyksen tapahtumainkulusta tai osoittaa heikkouksia syytteen perusteluissa ja tuoda esiin syytetyn kannalta edullisia seikkoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa