Minilex - Lakipuhelin

Ampuma-aserikos on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aserikos määritellään rikoslaissa aserikoksia käsittelevässä luvussa. Koska aseen hallussapito edellyttää Suomessa lupaa, on ampuma-aserikos kyseessä, mikäli aseiden kanssa toimitaan ilman lupaa.

Rikoslaissa on säännelty tilanteet, joissa henkilöä on rangaistava ampuma-aserikoksesta. Ampuma-aserikoksesta tuomitaan ensinnäkin se, joka ampuma-aselain vastaisesti pitää hallussaan, hankkii, valmistaa tai kauppaa taikka kauttakuljettaa, siirtää tai tuo Suomeen ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen.  

Myös kaupallisessa tarkoituksessa tehtävä ampuma-aseen korjaaminen on ampuma-aserikos. Kriminalisoitu on myös ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen lainaaminen sellaiselle henkilölle, jolla ei ole oikeutta ampuma-aseen hallussapitoon.

Ampuma-aserikos tulee lain mukaan kyseeseen myös tietyissä laiminlyöntitilanteissa. Ampuma-aserikoksesta rangaistaan sitä, joka kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen. Lisäksi rangaistavaa on se, jos henkilö laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat.

Laiminlyönnistä aiheutuva ampuma-aserikos on kyseessä lain mukaan myös silloin, kun henkilö laiminlyö velvollisuutensa esittää poliisilaitokselle ampuma-ase, joka on tehty pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi. Myös silloin on kyseessä ampuma-aserikos, kun laiminlyödään valmistus-, täydennys-, tuonti- taikka pakkausmerkinnän tekeminen, tai ampuma-asetta ei toimiteta Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten. Mikäli tällainen edellä mainittu merkintä on väärä, tai se poistetaan tai muutetaan, on kyseessä myös rikoslain tarkoittama ampuma-aserikos.

Mikäli ampuma-aseen tai muun siihen rinnastettavan aseen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä ja luovuttaa sen poliisin haltuun, ei kyseessä ole rangaistava ampuma-aserikos.

Ampuma-aserikoksesta tuomitaan sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeuteen. Ampuma-aserikoksen yritys on säädetty rangaistavaksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa