Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen henkilön lakisääteinen edustus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäinen on vajaavaltainen

Alle 18-vuotias eli alaikäinen henkilö on lain mukaan vajaavaltainen. Tämä tarkoittaa, että alaikäisellä henkilöllä ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, lukuun ottamatta oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahalliselta arvoltaan pienet ostokset. Vajaavaltaisella on myös oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, eli lähtökohtaisesti käyttää omalla työllään ansaitsemansa rahat haluamallaan tavalla.

Edunvalvoja alaikäisen lakisääteisenä edustajana

Vajaavaltaisen eli siis esimerkiksi alaikäisen henkilön ennen kaikkea taloudellisia asioita hoitaa hänen edunvalvojansa. Edunvalvonta onkin lakisääteisen edustuksen tyypillisin muoto. Alaikäisen edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa. Tuomioistuin voi tosin tietyissä tilanteissa vapauttaa huoltajan edunvalvojan tehtävästä ja tarvittaessa määrätä muun henkilön alaikäisen edunvalvojaksi.

Edunvalvojan asema ja tehtävät

Ennen kaikkea edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa vajaavaltaista tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Tällöin on olennaista huomata, että kun edunvalvoja tekee vajaavaltaisen puolesta oikeustoimen, kuten esimerkiksi kaupan, tulee sen osapuoleksi vajaavaltainen eikä edunvalvoja. Edunvalvoja on aina vastuussa siitä, että hän menettelee huolellisesti tehdessään oikeustoimia vajaavaltaisen puolesta. Jos edunvalvoja aiheuttaa vahinkoa tahallisella tai huolimattomalla menettelyllään vajaavaltaiselle, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tällaisessakin tilanteessa edunvalvojan vajaavaltaisen puolesta tekemän oikeustoimen osapuoleksi tulee silti vajaavaltainen eikä edunvalvoja. Jos alaikäisen henkilön kumpikin vanhempi toimii tämän edunvalvojana, tulee heidän lähtökohtaisesti yhdessä huolehtia edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa