Minilex - Lakipuhelin

Päämiehen omaisuuden hoito


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvonnan keskeinen osa-alue on päämiehen omaisuuden hoito. Lähtökohtahan on, että edunvalvoja edustaa päämiestä, joka ei enää itse kykene huolehtimaan omaisuudestaan. Edunvalvojan on hoidettava päämiehen omaisuutta huolellisesti päämiehen hyödyksi. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin, miten päämiehen omaisuutta tulee lain mukaan hoitaa.

Ensinnäkin päämiehelle tulee jättää se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaiseen käyttöön. Jos päämies esimerkiksi vielä voi ja haluaa asua omistusasunnossaan, sitä ei myydä; samoin hänelle jätetään esimerkiksi koti-irtaimisto ja vaatteet. Edunvalvojan tulee lisäksi säilyttää omaisuus, jota päämies myöhemmin tarvitsee, lähinnä asumiseen. Jos siis päämies joutuu pysyvästi laitoshoitoon, asuntoa ei tule säilyttää, vaan päämiehen edun mukaista on myydä se.

Muu omaisuus, jota ei tarvita päämiehen henkilökohtaiseen käyttöön tai elatukseen, sijoitetaan. Laissa säädetään erikseen, että sijoitetun omaisuuden tulee riittävän varmasti säilyä, ja että sille tulee saada kohtuullinen tuotto. Käytännössä tämä tarkoittaa melko varovaista ja konservatiivista sijoittamista. Jos kuitenkin päämies on asian ymmärtäessään niin tahtonut, edunvalvoja saa sijoittaa omaisuuta myös riskialttiisti, korkeaa tuottoa tavoitellen.

Omaisuuden hoito ei tarkoita vain päämiehellä ennestään ollutta omaisuutta. Lisäksi edunvalvoja huolehtii siitä, että päämies saa ne tulot, jotka hänelle kuuluvat. Edunvalvoja esimerkiksi hakee päämiehen puolesta sosiaalietuuksia, perii saatavia ja valvoo tämän etua jakamattomassa kuolinpesässä.

Lain mukaan edunvalvojan tulee yleensäkin tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää tämän parasta. Päämiehen tarpeisiin tulee varata kunnolla rahaa, vaikka usein sukulaiset haluavatkin, että tämän kuoltua heille jäisi mahdollisimman paljon rahaa. Päämiehen huolellisuusvelvoitetta tehostaa vahingonkorvausuhka: Hänen täytyy korvata vahinko, jonka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa päämiehelle. Jos epäilet, että läheisesi edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta epäasiallisesti, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

Edellä mainitut säännöt omaisuuden hoidosta perustuvat lakiin. Ne kuitenkin syrjäytyvät silloin, kun päämies on saanut omaisuutta testamentilla tai lahjakirjalla, jossa määrätään erikseen omaisuuden hoidosta. Edunvalvojan tulee lähtökohtaisesti hoitaa tällaista omaisuutta näiden erityisten määräysten mukaan.

Edunvalvoja hoitaa päämiehen omaisuutta tunnollisesti tämän, eikä kenenkään muun, eduksi. Hän jättää tälle tarpeellisen omaisuuden ja sijoittaa muun omaisuuden järkevästi. Hän myös valvoo, että päämies saa ansaitsemansa tulot.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa