Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan luvanvaraiset toimet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvontaan liittyy useita riskejä ja lieveilmiöitä. Kun edunvalvoja saa määrätä päämiehen omaisuudesta, hän toisinaan tekee harkitsemattomia tai epärehellisiä ratkaisuja. Siksi laissa säädetään, että edunvalvoja voi tehdä päämiehen puolesta tiettyjä tärkeitä toimia vain maistraatin luvalla. Tässä kerrotaan, mitä nämä toimet ovat ja milloin lupa myönnetään.

Lupa tarvitaan, jos edunvalvoja luovuttaa tai hankkii kiinteistön. Luvanvaraista on myös käyttöoikeuden perustaminen kiinteistöön yli viiden vuoden ajaksi. Päämiehen puolesta on luvanvaraista myydä tai hankkia metsää, kiveä, soraa tms. ainesta kiinteistöltä.

Asunto-osakkeen tai asumisoikeuden myynti ja hankinta on luvanvaraista. Myös sellaisen oikeuden perusteella hallitun huoneiston vuokraaminen yli viideksi vuodeksi on luvanvaraista.

Lainan ottaminen päämiehen puolesta on luvanvaraista, paitsi jos on kyse valtion takaamasta opintolainasta. Myös on luvanvaraista sitoutua vastuuseen toisen velasta tai jonkun vekselistä. Panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista.

Edunvalvoja tarvitsee luvan, jos aikoo ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa päämiehen lukuun. Samoin on luvanvaraista perustaa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö taikka liittyä sellaiseen.

Luvanvaraista on tehdä sopimus omaisuuden osituksesta tai erottelusta taikka perinnönjaosta, jos pesänjakajaa ei ole. Perinnöstä luopuminen tai perintöosuuden luovutus päämiehen puolesta on aina luvanvaraista.

Myös rahalainan antaminen tai sijoituksen tekeminen on luvanvaraista. Tästä on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Rahan tallettaminen pankkiin on periaatteessa lainan antamista pankille, mutta siihen ei tarvita maistraatin lupaa. Pörssiosakkeisiin sijoittaminen ei liioin vaadi lupaa. Samoin kohdellaan sijoitusrahastoja ja eräitä muita sijoitusinstrumentteja.

Laissa luetellaan vielä eräitä muitakin tilanteita, joissa edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan päämiehen puolesta toimimiseen. Tarkempaa tietoa asiasta saa lakimieheltä.

Maistraatti antaa luvan kyseiseen toimeen, jos se on päämiehen yksilöllisen edun mukainen. Hyväksyttävä syy ei ole, että päämiehen sukulaiset vaurastuvat. Asiaa tulee lähtökohtaisesti selvittää kuulemalla päämiestä. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei selvästikään ymmärtäisi asiaa henkisen tilansa vuoksi. Erillistä kuulemista ei tarvita myöskään, jos päämiehen mielipide käy ilmi hakemusasiakirjoista.

Maistraatin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen edunvalvoja ja se, jonka oikeutta asia muuten koskee. Jos luvanvarainen oikeustoimi on tehty ilman lupaa, se ei sido. Maistraatti voi tosin antaa luvan myös jälkikäteen, mutta ellei lupa järjesty kohtuullisessa ajassa, sopimuskumppani voi vetäytyä.

Edunvalvonnassa on tapahtunut melkoisesti väärinkäytöksiä: Toisinaan edunvalvoja on esimerkiksi myynyt päämiehen talon keneltäkään kysymättä. Siksi laissa säädetään, että eräät tärkeät toimet edellyttävät maistraatin lupaa. Toimet voivat koskea mm. asuntoa, kiinteistöä, ositusta, maksuvelvoitteita tai liiketoimintaa. Lupa myönnetään vain päämiehen kannalta edullisiin toimiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa