Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan toimivallan rajoitukset


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvojalla on runsaasti valtaa päättää päämiehen asioista. Tätä valtaa kuitenkin rajoitetaan, päämiehen persoonallisuuden ja edun suojaamiseksi. Saako edunvalvoja tehdä testamentin päämiehen puolesta? Entäpä hakea avioeroa tai lahjoittaa omaisuutta hyväntekeväisyyteen? Tämä artikkeli vastaa lyhyesti mm. näihin kysymyksiin.

Lain mukaan edunvalvoja ei saa päämiehen puolesta solmia avioliittoa tai päättää adoptiosta. Hän ei myöskään saa tunnustaa päämiehen isyyttä tai hyväksyä isyyden tunnustamista. Hän ei liioin voi tehdä tai peruuttaa testamenttia tämän puolesta. Jos edunvalvoja tekee jonkin tällaisen toimen päämiehen puolesta, se on mitätön. Korostetusti henkilökohtaisista asioista päättää ihminen itse; jos hän ei kykene siihen, kukaan ei voi päättää niistä hänen puolestaan.

Äskeinen luettelo ei ole tyhjentävä. Laissa näet säädetään, että edunvalvoja ei saa edustaa päämiestä myöskään muussa asiassa, joka on ”rinnastuvin tavoin” henkilökohtainen. Oikeusoppineet ovat esittäneet, että esimerkiksi avioeron hakeminen ja sukupuolenvaihdos ovat tällaisia asioita. Myös henkivakuutuksen edunsaajamääräystä on pidetty testamenttiin rinnastuvana toimena, jota edunvalvoja ei voi tehdä. Sen sijaan esimerkiksi aborttia voi hakea myös naisen laillinen edustaja, jos nainen ei voi itse esittää pyyntöä mielenterveyden häiriön vuoksi.

On myös sellaisia henkilökohtaisia asioita, jotka eivät ole korostetun henkilökohtaisia. Niihin kuuluu päämiehen huollosta päättäminen, esimerkiksi hoitopaikan valinta. Lähtökohtaisesti ne eivät kuulu edunvalvojalle. Mutta jos päämies ei itse ymmärrä asiaa, tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvoja edustaa päämiestä myös näissä asioissa.

Kuitenkin erikseen säädetään, että edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. On näet vaikea nähdä, että lahjoitus olisi päämiehen edun mukainen. Mutta on myös tilanteita, joissa ikäihmiset tyypillisesti haluavat antaa lahjoja: Näin on esimerkiksi, jos lapsenlapsi valmistuu tai täyttää vuosia. Myös jokseenkin heikkotajuinen vanhus voi ymmärtää sen. Siksi säädetään, että jos päämies tahtoo antaa tavanomaisen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäisen lahjan, edunvalvojan tulee huolehtia asiasta.

Edunvalvojan toimivaltaa rajoittaa myös esteellisyys. Edunvalvoja on estynyt toimimaan päämiehensä puolesta, mikäli vallitsee esteellisyys, esimerkiksi eturistiriitatilanne. Tällaisissa tilanteissa voidaan määrätä edunvalvojan sijainen.

Edunvalvojan toimivaltaa rajoitetaan melko olennaisesti erilaisilla kielloilla. Päämiehen omaisuuden lahjoittaminen on kiellettyä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Korostetusti henkilökohtaisista asioista edunvalvoja ei voi koskaan päättää. Muista henkilökohtaisista asioista edunvalvoja voi päättää vain, jos tuomioistuin on niin määrännyt. (Edunvalvojan valtaa rajoittavat myös luvanvaraisuudet ja esteellisyys; niistä kerrotaan tarkemmin kahdessa edellisessä artikkelissa.)

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa