Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden jättäminen päämiehelle henkilökohtaista käyttöä varten


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvoja jättää päämiehelle tarpeellisen määrän käyttövaroja päivittäisiä menoja varten: Päämies saa siis itse hoitaa tavalliset ostoksensa, mikä tukee hänen itsenäisyyttään ja vähentää edunvalvojan työtaakkaa. Lisäksi edunvalvoja voi jättää päämiehen vallintaan muutakin omaisuutta. Toisinaan edunvalvoja voi ottaa hoitoonsa omaisuutta, josta päämies muutoin saisi määrätä. Tämä artikkeli esittelee näitä kolmea tilannetta.

Edunvalvojan on jätettävä päämiehelle tämän käyttövaroja sen verran, kuin katsotaan tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi. Tarkempi määrä riippuu siitä, millaisiin elinoloihin päämies on tottunut. Lisäksi päämiehelle jätetään se omaisuus, jonka hän tarvitsee henkilökohtaiseen käyttöönsä, kuten vaatteet ja koti-irtaimisto. Näin päämies voi elää niin itsenäisesti ja persoonallisesti, kuin käy päinsä.

Edunvalvoja voi jättää muutakin omaisuutta päämiehen vallintaan, mikäli se katsotaan päämiehen edun mukaiseksi. Jos päämies kykenee vielä hoitamaan valtaosaa omaisuudestaan, ei hänen määräysvaltaansa pidä siltä osin rajoittaa. Toisinaan päämiehen sairaus hitaasti paranee: Tällöin hänen määräysvallassaan olevaa omaisuutta lisätään asteittain, jotta hän voi totutella päätöksentekoon. Jos päämies saa vallita tiettyä omaisuutta, hän saa vallita myös sen tuottoa (esimerkiksi korkoa) ja sen sijaan tulevaa omaisuutta.

Kun laki sallii, edunvalvoja saa ottaa hoitoonsa vajaavaltaisen päämiehen sellaisen omaisuuden, jonka on aiemmin jättänyt tämän käyttöön. Tämä edellyttää, että vajaavaltainen käyttää omaisuuttaan selvästi vastoin etuaan, tai että tästä on ilmeinen vaara. Käytännössä kyse on usein siitä, että toiset huijaavat tai kiskovat vajaavaltaiselta rahaa. Kannattaa huomata, että pelkkä tuhlaavaisuus ei täytä edellytystä, ellei se saata päämiehen taloutta perikatoon: Jos vajaavaltainen haluaa elämäänsä hieman ylellisyyttä, muilla ei ole siihen nokan koputtamista.

Äskeinen lainkohta koskee vain vajaavaltaista päämiestä. Kun päämies on täysivaltainen, edunvalvoja voinee ottaa omaisuutta päämiehen vallinnasta omaan hoitoonsa vain, jos päämies sallii. Kun päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu tietyn omaisuuden osalta, eri omaisuuslajeja voivat koskea eri normit. Kuitenkin joka tapauksessa päämiehen pankkitilivaroista määrää yksin edunvalvoja, ellei hän päätä toisin. Voihan pankkitiliin kohdistuva huijaus viedä valtaosan päämiehen varoista yhdessä hujauksessa.

Edunvalvojan tulee jättää päämiehelle käyttövaroja; lisäksi hän voi jättää tämän vallintaan muutakin omaisuutta. Voiko edunvalvoja ottaa tarvittaessa hoitoonsa näitä päämiehen varoja, riippuu siitä, minkä verran tämän toimintakelpoisuutta on rajoitettu; pankkitilivaroista määrää kuitenkin edunvalvoja. Lainsäädännössä siis sovitetaan yhteen päämiehen oikeus määrätä omaisuudestaan, sekä tarve suojata häntä väärinkäytöksiltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa