Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osa-aikaeläke?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Eläkeiässä oleva tai sitä lähestyvä työntekijä voi työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella siirtyä osa-aikaeläkkeelle. Käytännössä osa-aikaeläke tarkoittaa sitä, että työntekijän on osaksi osa-aikatöissä ja osaksi osa-aikaeläkkeellä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyessä työntekijän työstä saaman palkan tulee pienentyä 35-70 prosenttiin kokoaikatyön palkasta. Vastaava muutos tulee tapahtua myös työajassa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen edellyttää käytännössä lisäksi myös sitä, että työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön.

Osa-aikaeläkkeen saamiseksi työntekijälle on asetettu myös yleisiä edellytyksiä. Näiden mukaan 1954 ja sen jälkeen syntyneiden työntekijöiden tulee olla 61-67 vuotta voidakseen saada osa-aikaeläkettä. 1953 ja sitä aiemmin syntyneet voivat kuitenkin jäädä osa-aikaeläkkeelle 60-67 vuoden iässä. Lisäksi työntekijän on mm. tullut ansaita työeläkettä viimeisen 15 vuoden aikana vähintään viideltä vuodelta. Työssäoloajan osalta työntekijältä edellytetään sitä, että työntekijä on ollut kokoaikatyössä vähintään 12 kuukautta viimeisimmän 18 kuukauden aikana. Osa-aikaeläkkeen ehtoihin voit tutustua tarkemmin juristiemme kanssa.

Osa-aikaeläkkeen määrä on 50 prosenttia vakiintuneen ansion ja työeläkelakien alaisen osa-aikatyön ansion erotuksesta. Osa-aikaeläke lakkaa, kun muu ansioeläke alkaa sairauden tai iän perusteella. Osa-aikaeläke voi lakata myös muiden syiden takia silloin, kun eläkkeen saamisehdot eivät enää täyty. Osa-aikaeläke voidaan lakkauttaa myös takautuvasti. Jos työntekijän osa-aikaeläke on lakkautettu, on hänellä oikeus saada uudelleen osa-aikaeläkettä, kun hän täyttää sen saamisen edellytykset uudelleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa