Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän sijaantulo-oikeus


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita (sopimusjatkuvuuden periaate). Konkurssipesällä on sijaantulo-oikeus, jonka myötä konkurssipesä tulee sopimussuhteeseen osapuoleksi velallisen sijaan. Tätä suhdetta suojataan siten, että vastapuolta estetään purkamasta sopimusta ennen kuin konkurssipesällä on tilaisuus huolehtia sopimuksen täyttämisestä. Konkurssipesä ilmoittaa vastapuolelle tämän vaatimuksesta, sitoutuuko se sopimukseen. Mikäli konkurssipesä sitoutuu sopimukseen, vastapuoli ei saa purkaa sopimusta ilman erityistä syytä. Jos kuitenkin konkurssipesä tai sopimuksen toinen osapuoli rikkoo sopimusta, vastapuoli voi purkaa sopimuksen ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta.

Konkurssipesä voi tulla asianosaiseksi velkojan sijaan, jos ulosottovalituksen tai täytäntöönpanon kohteena oleva omaisuus kuuluisi konkurssipesään. Tuomioistuimen on tällöin kuultava konkurssipesää ja asian käsittelyä jatketaan, jos konkurssipesä käyttää sijaantulo-oikeuttaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »