Minilex - Lakipuhelin

Saatavien vanhentuminen konkurssissa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssin vaikutuksesta saatavien vanhentumiseen säädetään laissa velan vanhentumisesta (vanhentumislaki). Vanhentumislain mukaan velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja valvoo saatavansa velallisen konkurssissa tai pesänhoitaja merkitsee saatavan jakoluetteloehdotukseen. Myös konkurssihakemus katkaisee vanhentumisen, vaikka hakemus myöhemmin hylättäisiin.

Jos velkoja sen sijaan peruuttaa hakemuksensa tai konkurssiasian käsittely päättyy muutoin velallisen saamatta siitä ilmoitusta, velan vanhentuminen ei katkea. Tällöinkään velka ei kuitenkaan vanhennu asian ollessa vireillä eikä yhden vuoden kuluessa sen päättymisestä. Jakoluetteloon otettu saatava ei vanhene konkurssin aikana, joten velkojan ei tarvitse erikseen ryhtyä vanhentumisen katkaisemista tarkoittaviin toimenpiteisiin tällaisen velan osalta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa