Minilex - Lakipuhelin

Saatavien vanhentuminen konkurssissa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin vaikutuksesta saatavien vanhentumiseen säädetään laissa velan vanhentumisesta (vanhentumislaki). Vanhentumislain mukaan velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja valvoo saatavansa velallisen konkurssissa tai pesänhoitaja merkitsee saatavan jakoluetteloehdotukseen. Myös konkurssihakemus katkaisee vanhentumisen, vaikka hakemus myöhemmin hylättäisiin.

Jos velkoja sen sijaan peruuttaa hakemuksensa tai konkurssiasian käsittely päättyy muutoin velallisen saamatta siitä ilmoitusta, velan vanhentuminen ei katkea. Tällöinkään velka ei kuitenkaan vanhennu asian ollessa vireillä eikä yhden vuoden kuluessa sen päättymisestä. Jakoluetteloon otettu saatava ei vanhene konkurssin aikana, joten velkojan ei tarvitse erikseen ryhtyä vanhentumisen katkaisemista tarkoittaviin toimenpiteisiin tällaisen velan osalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »