Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkamisen vaikutus ulosottoon


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kun konkurssi on alkanut, ei konkurssipesän omaisuuteen saa kohdistaa ulosottotoimia. Täten yleistäytäntöönpano eli konkurssin alkaminen estää erityistäytäntöönpanon eli ulosoton. Tämä koskee myös turvaamistoimia saatavan perimiseksi, mutta ei massavelan perimiseksi tapahtuvaa täytäntöönpanoa. Massavelalla tarkoitetaan konkurssipesän velkaa, joka ei siis ole konkurssisaatava.

Jos konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta on ulosmitattu ennen konkurssin alkamista, täytäntöönpano on keskeytettävä ja ulosmitattu omaisuus on luovutettava konkurssipesälle. Konkurssipesä voi kuitenkin vaatia täytäntöönpanon jatkamista konkurssipesän lukuun (konkurssipesän sijaantulo).

Kun konkurssi päättyy, pesänhoitajan on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle. Ulosottomies voi näin ulosmitata sen velallisen omaisuuden, jota ei tarvita konkurssikustannusten ja muiden konkurssipesän velkojen maksamiseen. Tällöin ulosottomies ehtii ulosmitata omaisuuden ennen kuin se palautetaan velalliselle. Ulosottomiehelle ei tarvitse tehdä ilmoitusta kuitenkaan tapauksessa, jossa se on varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Velalliselle on luovutettava sellainen omaisuus, jota ei ulosmitata.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa