Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin oikeusvaikutusten voimassaolo


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssin asettamista seuraavilla lakisääteisillä oikeusvaikutuksilla pyritään turvaamaan konkurssimenettelyn asianmukainen, joutuisa ja tehokas, toteuttaminen. Oikeusvaikutusten voimassaolo on siten perusteltua ainoastaan niissä tapauksissa, joissa konkurssimenettelyn läpi viemisen edellytykset ovat olemassa.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset pysyvät voimassa, vaikka konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Konkurssin oikeusvaikutukset kuitenkin lakkaavat, jos päätös konkurssiin asettamisesta kumotaan.

Myös tilanteessa, jossa konkurssi peruuntuu, raukeaa ja muuten lakkaa, lakkaavat myös konkurssin oikeusvaikutukset. Erityisestä syystä oikeusvaikutukset voivat kuitenkin jatkua tuomioistuimen päätöksellä esimerkiksi siihen asti, kunnes päätös on lainvoimainen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa