Minilex - Lakipuhelin

Kenelle konkurssihakemukseen annetusta päätöksestä ilmoitetaan?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssilaissa on säädetty siitä, kenelle tuomioistuimen on ilmoitettava konkurssiin asettamista koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä. Ensinnäkin konkurssihakemukseen annetusta päätöksestä on ilmoitettava velalliselle ja sille velkojalle, joka on tehnyt kyseisen konkurssihakemuksen. Lisäksi tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksestään myös niille velkojille, joita on konkurssihakemusta koskien kuultu. Ilmoitus on tehtävä huolimatta siitä, onko konkurssihakemus hyväksytty tai hylätty. Konkurssihakemuksesta on ilmoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja käytännössä tiedoksianto tulee toimittaa perille mahdollisimman nopeasti.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin konkurssihakemuksen perusteella, tuomioistuimen on ilmoitettava tästä myös määräämälleen pesänhoitajalle. Pesänhoitajalle on tässä tapauksessa toimitettava ilmoitus konkurssin alkamisesta viipymättä. Konkurssilain mukaan pesänhoitajan on toimitettava kaikille tunnetuille velkojille ilmoitus konkurssilain mukaisesta kuulutuksesta konkurssin alkamisesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa