Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan kelpoisuus tehtävään


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Täysi-ikäinen henkilö tarvitsee edunvalvojaa, jos hän ei enää pysty hoitamaan asioitaan eikä niitä muuten hoideta asianmukaisesti. Yleensä tämä johtuu sairaudesta tai henkisten kykyjen heikentymisestä. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuka voidaan määrätä päämiehen edunvalvojaksi.

Laissa asetetaan eräitä yleisiä kriteerejä edunvalvojalle. Ensinnäkin hänen tulee tietenkin suostua edunvalvojan tehtävään. Toiseksi hänen tulee olla itse täysivaltainen: Olisi mieletöntä laittaa kaksi dementoitunutta puolisoa valvomaan toisiaan. Lisäksi edunvalvojan tulee sopia tehtävään: Hänen täytyy tulla toimeen päämiehen kanssa, olla riippumaton sekä riittävän taitava ja kokenut. Tehtävän laadusta ja laajuudesta riippuu, millaista taitoa tarvitaan; on eri asia hallinnoida kotitalouskuluja kuin osakesalkkua.

Päämiehen edunvalvojana voi toimia hänen läheisensä, esimerkiksi puoliso tai lapsi. Riippumattomuuden vaatimus ei estä tätä. Itse asiassa on toivottavaa, että edunvalvojan ja päämiehen välit ovat lämpimät: Läheinen onkin ensisijainen vaihtoehto edunvalvojaksi. Toki tietyssä asiassa läheisen ja päämiehen intressit voivat olla ristiriidassa: Esimerkiksi päämiehen lapsi ei voi edunvalvojana sopia kaupasta itsensä kanssa. Tällöin edunvalvoja jäävää itsensä, ja asian hoitaa edunvalvojan sijainen tai toinen edunvalvoja.

Edunvalvojia voidaan määrätä useampiakin, eri asioiden hoitoon. Läheinen voi esimerkiksi huolehtia päämiehen oloista ja käyttövaroista, kun taas ammattilainen hoitaa sijoituksia ja vuokrakiinteistöjä. Edunvalvoja voi olla myös ns. yleinen edunvalvoja, joka toimii valtion oikeusaputoimiston alaisuudessa. Yleisellä edunvalvojalla voi tosin olla toistasataa päämiestä, joten hänellä on vain vähän aikaa perehtyä kunkin asioihin.

Edunvalvojalla on lähtökohtaisesti kelpoisuus edustaa päämiestä tämän taloudellisissa asioissa. Hänen on ennen päätösten tekemistä pyrittävä tiedustelemaan päämiehensä mielipidettä, jos asia on tärkeä ja jos kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Edunvalvojan ja päämiehen välillä on siis eräänlainen kommunikointivelvoite.

Edunvalvojan tulee olla täysivaltainen, suostuvainen ja sopiva. Hänellä tulee olla tehtävän kannalta riittävä asiantuntemus. Yleensä on hyvä, jos edunvalvoja on päämiehen läheinen. Edunvalvojan tulee myös olla riippumaton: Laissa säädetään, missä tilanteissa edunvalvojan tulee jäävätä itsensä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa