Voiko tekijänoikeuden haltija Suomessa päättää tekijänoikeutensa voimassaolon ennenaikaisesti? Entä onko esim. Yhdysvaltalaisen tekjän elinaikanaan "Public Domainiin" luovuttaman teoksen tekijänoikeudellinen asema Suomessa sama kuin yli 70 vuotta sitten kuolleen tekijän teoksen? Saako tekijänoikeudetonta teosta jakaa tai myydä esimerkiksi vapaavalintaisen lisenssin ehdoin?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Lopputuloksen kannalta lähimmäs ennenaikaista "public domainiin" luovuttamista päästään Suomessa, jos tekijänoikeuden haltija ilmoittaa lakkaavansa valvomasta tekijänoikeuden taloudellisia alaoikeuksia. Näitä taloudellisia oikeuksia ovat
1. oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja
2. oikeus saattaa teos yleisön saataviin.
+ Yllä mainittuihin oikeuksiin kuuluu olennaisena osana myös tekijänoikeuden haltijan päätösvalta teoksen muuntelusta (esimerkiksi käännösten tekemisestä).
Lakkaamalla valvomasta tekijänoikeuden taloudellisia alaoikeuksia tekijänoikeuden haltija voi tavallaan päättää tekijänoikeutensa taloudellisen puoliskon voimassaolon ennenaikaisesti. Tällainen tekijänoikeuden taloudellisista alaoikeuksista luopuminen voidaan toteuttaa sitovasti.

Tekijänoikeuden haltija ei kuitenkaan voi päättää tekijänoikeuden moraalista puolta ennenaikaisesti Suomessa. Tekijällä (siis teoksen luojalla) on tekijänoikeuden moraalisina alaoikeuksina aina
1. isyysoikeus eli oikeus saada ilmoitus, kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, sekä
2. kunnioittamisoikeus, joka määrää, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, ja että teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
Suomen tekijänoikeuslaki määrää, ettei tekijä voi luopua näistä moraalisista oikeuksistaan yleisesti. Moraaliset oikeudet lakkaavat Suomessa vasta, kun tekijänoikeus lakkaa olemasta voimassa 70 vuoden kuluttua tekijän kuolinvuodesta. Käytännössä moraalisten oikeuksien säilymisellä tuskin on väliä, sillä esimerkiksi teoksen muunnoksen loukkaavuuden päättää tekijä itse.

Suomen tekijänoikeuslaki ei sovellu yhdysvaltalaiseen tekijänoikeuteen. Suomi on kuitenkin sitoutunut Bernin sopimukseen, joka velvoittaa Suomen tunnustamaan sopimuksen muiden jäsenmaiden lakien mukaan voimassaolevat tekijänoikeudet. Myös Yhdysvallat on ratifioinut Bernin sopimuksen. Bernin sopimuksen mukaan teoksella ei ole tekijänoikeussuojaa Suomessa, jos sillä ei ole tekijänoikeussuojaa sen alkuperämaassakaan. Näin ollen "public domainiin" luovutetulla yhdysvaltalaisella teoksella ei ole tekijänoikeussuojaa Suomessa.

Tekijänoikeudetonta teosta saa jakaa tai myydä sellaisin ehdoin, jotka tällainen levittäjä päättää. Pidä kuitenkin mielessä, että kuka tahansa muukin saa tehdä samoin. Teoksen potentiaaliset ostajat ovat myös vapaita kopioimaan tekijänoikeudetonta teosta ilmaiseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »