Hei!

Olen suunnitellut perustavani suomeen verkkokaupan, joka myisi parfyymejä pienissä pulloissa, joihin asiakas voisi valita valitsemaansa parfyymiä haluamansa määrän. Toiminnan laillisuus on kuitenkin minulle epäselvä asia. Nopeasti katsoen vaikuttaa siltä että kyse olisi tekijänoikeusrikkomuksesta, koska parfyymien brändejä
käytettäisiin myymään heidän tuotettaan uudelleenpakattuna tavalla, jolla he eivät itse ole valinneet sitä myytäväksi.

Kuitenkin maailmalta näitä verkkokauppoja löytyy useita:

http://theperfumedcourt.com/
http://www.scentsamples.uk.com/
http://www.maxforti.com/
https://www.scentkat.com/
http://www.perfumista.co.uk/
http://www.scentsamples.com.au/

Olisiko tällainen toiminta laillista suomessa?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suunnittelemasi liiketoiminta saattaisi olla laillista Suomessa oikein toteutettuna. Suosittelen lämpimästi olemaan yhteydessä niihin parfyyminvalmistajiin, joiden tuotteita olet ajatellut myydä pikkupulloissa. Jos onnistut saamaan valmistajien suostumuksen toiminnallesi, liiketoiminta on 100 prosenttisen varmasti laillista. Varaudu kuitenkin maksamaan myyntioikeuksista tai lisensseistä hajuvesien valmistajille. Uskon, että ainakin osa linkittämistäsi verkkokaupoista toimii tällä tavalla laillisesti.

Jos parfyymien valmistajat eivät ole liiketoiminnastasi tietoisia, kuvailemasi liiketoiminta on hyvin epäilyttävää ja ongelmia syntyisi useamman kuin yhden aineettoman oikeuden suhteen. Varmaa nimittäin on, että parfyymeihin liittyy ainakin tavaramerkkioikeus. Lisäksi on mahdollista, että hajuveden valmistajalla on hajuveteen liittyvä tekijänoikeus tai patentti. Ilman valmistajan suostumusta tapahtuva parfyymin jälleenmyynti loukkaisi kaikkia näitä immateriaalioikeuksia.

Tekijänoikeuden kanssa samassa lauseessa mainitsemasi brändin väärinkäyttö liittyy itse asiassa toiseen immateriaalioikeuteen: tavaramerkkiin. Tavaramerkki on parfyyminvalmistajan tuotteessaan käyttämä merkki, jolla tämä hajuvesi voidaan yhdistää juuri kyseiseen yritykseen. Tavaramerkki myös erottaa tietyn valmistajan tuotteet kilpailijoiden tuotteista. Tavaramerkkilain mukaan ”tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti”.

Tavaramerkkilaki määrää, ettei kukaan muu kuin tavaramerkin haltija saa elinkeinotoiminnassa käyttää kyseistä tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä
a) tavarassa,
b) sen päällyksessä,
c) mainonnassa tai
d) muulla tavalla.
Niin ikään tavaramerkkilain mukaan ostamaansa tuotteeseen olennaisia muutoksia tehnyt henkilö (joka ei ole tavaramerkin haltija) ei saa käyttää tuon tuotteen tunnusmerkkiä, jos tämä muutoksia tehnyt henkilö myy muokkaamaansa tavaraa edelleen. Tähän sääntöön liittyy poikkeus (muokattuja tuotteita saisi myydä alkuperäisen tunnusmerkin kanssa, jos muutos ilmoitetaan selvästi tai jos se muuten selvästi ilmenee), mutta se ei nähdäkseni sovellu muokattujen tuotteiden ammattimaiseen myyntiin. Tavaramerkein varustettujen tuotteiden muunnoksia elinkeinotoiminnassaan myyvän olisi suositeltavaa hankkia toiminnalleen alkuperäisen tuotteen valmistajan siunaus. Suunnittelemasi liiketoiminnan tapauksessa muokkaaminen on parfyymin kaataminen pienempään pulloon.

Koska suunnittelemasi verkkokauppa on elinkeinotoimintaa, et saa ilman valmistajien lupaa myydä tavaramerkein varustettuja pikkupulloja. Jos siis käyttäisit verkkokaupassasi tai myymissäsi pienissä pulloissa alkuperäisten valmistajien nimiä, logoja tai muita tunnusmerkkejä, loukkaisit näiden valmistajien tavaramerkkioikeuksia. Tällainen liiketoiminta olisi suuri riski, sillä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta saattaa seurata muun muassa
1. loukkauksen jatkamisen kielto,
2. hyvitysvelvollisuus tavaramerkin käyttämisestä,
3. vahingonkorvausvelvollisuus niistä vahingoista, joita oikeudeton tavaramerkin käyttäminen on valmistajalle aiheuttanut, tai
4. rikosoikeudellinen rangaistus (tavaramerkkirikkomus tai teollisoikeusrikos > luultavasti sakko).

Tavaramerkin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuotteeseen liittyvän goodwillin kertyminen oikeaan osoitteeseen niin, että asiakkaiden mieleen olevia tuotteita valmistavalla yritykselle tulee hyvä maine. Suunnitelmasi mukaisessa liiketoiminnassa hyödynnettäisiin parfyyminvalmistajien mainetta ja heidän asiakkaidensa goodwilliä. Jos parfyyminvalmistajat eivät saisi osaansa, hyötyisit vastikkeetta heidän työstään maineensa eteen. Tavaramerkkilainsäädäntö on säädetty juuri tällaisen tilanteen ehkäisemiseksi. Yhteistyö valmistajien kanssa ehkäisisi tavaramerkkikanteiden riskin.

Parfyymien valmistajat ovat kiinnostuneita siitä, missä muodossa heidän tuotteitaan pääsee markkinoille, ja he pystyvät kontrolloimaan tätä markkinoille pääsyä sopimusten avulla. Jälleenmyyjät ja parfyymivalmistajat ovat sopineet hajuvesipullojen myynnin yksityiskohdista: vastineeksi siitä, että jälleenmyyjä on suostunut valmistajan asettamiin levitysehtoihin, valmistaja voi esimerkiksi myydä tuotteet jälleenmyyjälle halvemmalla tukkuhinnalla (kerralla ostetaan paljon samaa tuotetta, jolloin yksittäisen tuotteen kappalehinta on paljon matalampi kuin kuluttajalle). Levitysehdoilla parfyymivalmistajat saattavat haluta varmistaa tuotteen muodikkaan tai muuten tyylikkään mielikuvan säilymisen asiakkaidensa silmissä. Tämän kiinnostuksen vuoksi riski tavaramerkkikanteesta on varmasti korkea, jos joku myy parfyyminvalmistajien tuotteita heidän kontrollinsa ulkopuolella.

Jos haluat tarkistaa jonkun parfyyminvalmistajan tavaramerkit Suomessa, voit tehdä sen patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilta: https://www.prh.fi/fi/index.html > Tavaramerkit > TUTUSTU JA ASIOI -kohdan linkit. Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkejä hallinnoiva viranomainen Suomessa.

Mainitsit kysymyksessä jo tekijänoikeuden loukkauksen, joka saattaisi tapahtua heti, kun tekisit rahaa toisten kehittämistä ja valmistamista hajuvesistä ilman heidän suostumustaan. Tekijänoikeuslaki nimittäin määrää, että tekijänoikeuden haltijalla on yksinomainen oikeus määrätä kirjallisesta tai taiteellisesta teoksesta saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Tässä tapauksessa teoksen muutos/muunnelma olisi hajuveden toimittamistavan muutos eli normaalia pienempi pullo.

Hajuvesien tekijänoikeudellinen suoja on tosin oikeudellisesti epäselvää: onko hajuvesi kirjallinen tai taiteellinen teos? Tekijänoikeuslaki ei luettele tekijänoikeuden mahdollisia kohteita tyhjentävästi. Tekijänoikeuslain sanamuoto (”kirjallinen tai taiteellinen teos”) puhuu parfyymien tekijänoikeudellista suojaa vastaan. Tekijänoikeussuojaa saavat kuitenkin esimerkiksi tietokoneohjelmat, jotka eivät ole perinteisesti ajateltujen kirjallisten tai taiteellisten teosten joukossa. Parfymöörin suorittama hajuveden suunnittelutyö vaikuttaa myös muistuttavan kirjailijoiden ja taiteilijoiden henkistä luomistyötä. Selvää sitovaa kannanottoa parfyymien tekijänoikeussuojasta ei kuitenkaan ole, koska asiasta ei ole oikeuskäytäntöä Suomessa. Alankomaiden/Hollannin korkein oikeus on katsonut hajuvedet mahdollisiksi tekijänoikeuden kohteiksi, mutta Suomen ja Hollannin tekijänoikeuslainsäädännössä voi olla eroa.

Jos toteuttaisit suunnittelemasi verkkokaupan ilman yhteistyötä parfyyminvalmistajien kanssa, saattaisit loukata heidän tekijänoikeuttaan hajuvesipullojen sisällön eli itse hajuveden reseptin suhteen. Vaikka hajuveden tekijänoikeussuoja onkin epävarmaa, ottaisit mielestäni näin toimimalla aikamoisen riskin, sillä tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa muun muassa hyvittämis- tai vahingonkorvausvelvollisuuksiin tai jopa rikosoikeudelliseen rangaistukseen (tekijänoikeusrikkomus tai tekijänoikeusrikos > luultavasti sakko).

Parfyyminvalmistajalla saattaa myös olla hajuveteen liittyvä patentti, jota loukkaisit myymällä patentin kattamaa tuotetta ilman patentinhaltijan lupaa. Patentti on viranomaisen antama määräaikainen yksinoikeus hyödyntää jotakin keksintöä taloudellisesti. Patentteja varten on säädetty patenttilaki. Suomessa voimassa olevista patenteista pitää kirjaa patentti- ja rekisterihallitus. Kyseisen viranomaisen internetsivuilta voit tarkistaa, onko hajuvesifirmoilla hallussaan patentteja (https://www.prh.fi/fi/index.html > Patentit > TUTUSTU JA ASIOI -kohdan linkit). Patenttioikeuden loukkaamisesta voi seurata muun muassa hyvittämis- tai vahingonkorvausvelvollisuus tai rikosoikeudellinen rangaistus (patenttirikkomus tai teollisoikeusrikos > luultavasti sakko). Patenttioikeuden loukkaus on yksinoikeudella suojatun keksinnön oikeudeton hyödyntäminen rahallisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »