Yrityksemme haki EU- tavaramerkkiä, Ruotsalainen lakifirma teki asiakkaansa puolesta väitteen, sama sanamerkki rekisteröity aikaisemmin mutta toiseen luokkaan. Meidän liiketoiminta kyllä kattaa Ruotsalaisenkin luokan mutta tavaramerkkihakemus ei. Mikä on tilanne?

1 vastaus


1 vastausta

Lähtökohtaisesti tavaramerkkien rekisteröinnin suhteen olennaisinta on tavaramerkkiluokitus. Eli on tärkeää aina rekisteröidä tavaramerkki kaikille niille luokituksille, joilla sitä mahdollisesti tulevaisuudessa tulee käyttämään. Tästä johtuen seuraa myös, että mikäli rekisteröintiä ei ole hakenut koskemaan jotakin tiettyä tavaraluokkaa, niin silloin kyseinen luokka ei myöskään ole suojattu. Itse liiketoiminnan luokituksilla ei ole tavaramerkin suhteen ensisijaisesti väliä, vaan niillä luokituksilla, joita merkkiä varten on haettu. Eli siis mikäli hakemiinne luokkiin ei sisälly samoja luokkia, kuin ruotsalaisen lakifirman asiakkaan tavaramerkkiin, niin ongelmaa ei lähtökohtaisesti ole.

On kuitenkin huomattava, että tavaraluokkien täytyy myös tosiasiallisesti erota toisistaan, eli käytännössä asiakaskuntanne ei saisi olla sama tai ainakin tavaroittenne toisistaan poikkeava käyttötarkoitus tulee olla asiakaskunnalle selvää. Olennaista siis on, että ruotsalaisen lakifirman asiakasyrityksen asiakkaat eivät saisi sekoittaa teidän tavaroitanne tämän ruotsalaisen lakifirman asiakasyrityksen tavaroihin.

Lähtökohtaisesti sanoisin, että ongelmaa rekisteröinnin suhteen ei tulisi olla, mikäli pysytte eri tavaraluokissa. On kuitenkin suositeltavaa pyytää mahdollisen vastineen laatimiseen apua lakimieheltä, sillä joissain tapauksissa voi olla hyvä vedota myös tavaramerkin erottuvuuden suhteen muihinkin seikkoihin kuin ainoastaan tavaraluokkien eroihin. Tällöin esimerkiksi tavaramerkin haltijan liiketoiminta samalla alalla kuin tavaramerkin hakija voi olla merkityksellistä. Olennaisia tekijöitä ovat tässä arvioinnissa muun muassa markkinoiden alueellinen ja yhteisyys sekä asiakaskunnan yhteisyys sekä tosiasiallinen tunnettuus.

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »