Minilex - Lakipuhelin

Mitä oikeuksia on henkilöllä, joka kotiutettu suljetulta sairaalasta.

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sähkö (lämmitys, ruoanlaitto, pakastin), vuokrat , perinnässä olevat asiat, sairaalamaksut, sairaalakäyntimaksu, ym.t laskut hoitamatta. Ne on viety sosiaaliviranomaiselle ilman tulosta. Eikö se ole jo heitteillejättö? Sosiaaliviranomainen on ollut tietoinen jo yli kuukauden ja hänellä on kaikki laskut, mutta mitään ei ole tehty. Keneen voimme vedota Hämeenlinnassa tai kuinka saamme asiat etenemään?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450


Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Jokaisella on myös oikeus perustoimeentuloon esimerkiksi sairauden perusteella. Välttämätön toimeentulo turvataan Suomessa toimeentulotuella. Toimeentulotuki on kuitenkin sosiaalihuollon viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että henkilön tulee hakea ensin kaikkia muita etuuksia, joihin hänellä saattaa olla oikeus. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumisen tuet, eläkkeet, opintotuki ja sairauspäiväraha. Toimeentulotukea voi kuitenkin hakea myös siinä tapauksessa, että henkilö ei ole vielä saanut päätöstä ensisijaista etuutta koskevaan hakemukseen tai ei ole vielä ehtinyt hakemaan ensisijaista etuutta. Perustoimeentulotuki voidaan siis myöntää ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan.

Vaikuttaisi siis, että tapauksen henkilö voisi olla oikeutettu perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuella on tarkoitus kattaa elämän välttämättömät menot, esimerkiksi ravinto, asuminen, vähäiset terveydenhuoltomenot yms. Perusosan määrä yksin asuvalle on 487,89 euroa vuonna 2017. Kela voi ottaa perustoimeentulotuessa huomioon sellaisia terveydenhuollon maksuja, jotka ovat aiheutuneet julkisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä Suomessa.

Perustoimeentulon lisäksi henkilön on mahdollista hakea harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea. Tällaisia menoja ovat muut kuin perustoimeentuloturvalla katettavat menot. Mitään menolajia ei ole suljettu pois täydentävässä toimeentulotuessa, jos meno harkitaan asiakkaalle tarpeelliseksi eikä hän voi rahoittaa menoa muulla tavalla tai korvata sitä muulla palvelulla. Täydentävää toimeentulotukea voi hakea samassa hakemuksessa, kuin perustoimeentulotukea.

1.1.2017 lukien toimeentulotuki on siirtynyt Kelan maksettavaksi, joten toimeentulotukea on haettava Kelasta. Hakeminen tapahtuu Kelan sähköisessä asiointipalvelussa tai paperisella lomakkeella.

Kela käsittelee toimeentulohakemuksen 7 arkipäivässä. Hakemus on mahdollista käsitellä myös kiireellisenä, jolloin päätös tehdään viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tarkemmin tietoa Kelan etuuksista saa ottamalla yhteyttä suoraan Kelaan. Myös kansalaisneuvonta.fi tarjoaa neuvontaa, kun on kyse julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei kuitenkaan voi saada vireille viranomaisasioita.

Juridisissa ongelmissa myös Minilexin lakipuhelin tarjoaa apua.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »