Minilex - Lakipuhelin

Testamenttiin rinnastettavan lahjan huomioon ottaminen lakiosan suuruutta määrättäessä - KKO:2012:69


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Lakiosa
    Lakiosan täydennys

A vaati C:tä vastaan ajamassaan kanteessa, että käräjäoikeus vahvistaa A:n 11.8.2008 kuolleen isän B:n jälkeen A:lle kuuluvan lakiosan suuruuden määrittämisessä otettavaksi huomioon laskennallisena lisäyksenä B:n ja C:n 22.11.2006 tekemästä kiinteistönkaupasta johtuvan testamenttiin rinnastettavan lahjan arvon 916 000 euroa ja velvoittaa C:n maksamaan A:lle lakiosan täydennyksenä B:n kuolinpesältä puuttuvien varojen vuoksi 168 018,86 euroa korkoineen. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kanteen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

A valitti Korkeimpaan oikeuteen ja vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja Korkein oikeus vahvistaa, että A:lle rintaperillisenä kuuluvan laiosan määrään tulee laskennallisena lisäyksenä huomioida B:n ja C:n välillä tehdystä kiinteistökaupasta johtuvan testametiin rinnastettavan lahjan arvo.

Perintökaaren mukaan pesän varoihin on lisättävä, jollei erityisiä vastasyitä ole, perittävän sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin eläessään antama lahja, että se on tarkoituksensa puolesta rinnastettava testamenttiin. Testamenttiin rinnastettavia lahjoja voivat olla perittävän kuolinvuoteella tai viimeisen sairauden aikana antamat lahjat sekä lahjoitukset, joissa perittävä on elinajakseen pidättänyt itselleen lahjoitetun omaisuuden tuoton tai käyttöoikeuden. Korkein oikeus katsoi, että B:n ja C:n tekemää kauppaa on käyvän hinnan ja maksetun vastikkeen valise erotuksen osalta pidettävä lahjoituksena, joka on tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin.

Korkein oikeus katsoi myös, ettei asiassa ole perintökaaressa tarkoitettuja erityisiä vastasyitä, joita ovat esimerkiksi perittävän lahjoitus lapsille, jotka aikaisemman toiselle lapselle tehdyn lahjoituksen vuoksi muuten jäisivät tätä huonompaan asemaan. Näin ollen B:n kaupan yhteydessä antama lahja on lisättävä pesän varoihin lakiosaa määrättäessä.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »