Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeusrikkomus internetissä - KKO:2010:47

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tekijänoikeus
    tekijänoikeusrikkomus
    Internet

Tapauksessa on kyse tekijänoikeusrikkomuksesta internetissä. Vastaajia oli useita, ja he olivat ylläpitäneet internetissä Finreaktor-nimistä tiedostojenjakopalvelua. Palvelussa vastaajat ja palvelun käyttäjät yhdessä saattoivat palveluun rekisteröityneiden käyttäjien saataville tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli noin 10 000. Syytteen mukaan vastaajat olivat tahallaan loukanneet asianomistajien tekijänoikeuksia saattamalla teoksia muiden käyttäjien saataville. Puolustuksen mukaan kyse oli linkkien perustamiseen verrattavissa olevasta toiminnasta, jolla ei olisi tekijänoikeuksien kannalta merkitystä.

Korkein oikeus katsoi toiminnan olleen kappaleiden valmistamista tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla. Myös alemmissa oikeusasteissa oli päädytty samaan tulkintaan. Kyseessä oli ensimmäinen korkeimman oikeuden tekijänoikeusloukkausta käsittelevä ratkaisu, jossa tuli arvioitavaksi myös usean tekijän yhteistoiminta. Korkein oikeus tuomitsi vastaajat tekijänoikeuslain mukaisiin hyvityksiin. Vastaajien suoritusvelvollisuutta rajoitettiin sen mukaan, kuinka suuri rikosoikeudellinen vastuu oli kyseessä. Osallisuudesta aiheutui suppeampi korvausvastuu kuin päätekijöiden osalta. Vastuu kuitenkin jakautui niin, että kukaan ei päätynyt yksin vastaamaan koko hyvityssummasta, joka yhteenlaskettuna oli yli 300 000 euroa.

Tekijänoikeuksilla on vahva suoja myös internetissä. Teosten linkittäminen on tietyin edellytyksin sallittua, mutta toiminta voi helposti muodostua teosten levittämiseksi, mistä seuraa rikosoikeudellinen vastuu.  

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa