Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeuskorvaus ja hyväntekeväisyys - KKO:2006:12

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tekijänoikeus

Eräs seurakuntayhtymä oli järjestänyt tilaisuuksia, jossa esitettiin joululauluja. Tilaisuuksiin oli maksuton pääsy kaikilla, eikä niillä ollut tarkoitus hankkia ansioita. Tekijänoikeuslain soveltuvan 22§:n mukaan julkaistun teoksen (1.)” saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa sellaisten teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa, (2.) niin myös kansanvalistustoiminnassa sekä hyväntekeväisyys- tai muussa yleishyödyllisessä tarkoituksessa, jos teoksen esittäjä tai, milloin heitä on useampia, kaikki esittäjät tekevät sen korvauksetta”. Lain kohta on kaksivaiheinen. Seurakuntayhtymä oli eri mieltä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto ry:n (Teosto)kanssa tilaisuuksien luonteesta. Teoston näkemyksen mukaan esitetystä musiikista tulisi maksaa korvaus tekijänoikeuden haltijoille. Käräjäoikeus vahvisti, ettei seurakuntayhtymän tarvinnut maksaa Teostolle korvausta esitetystä musiikista. Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä ja pysytti tuomion. Korkein oikeus myönsi Teostolle valitusluvan.

Korkeimman oikeuden mukaan tilaisuus ei täyttänyt ensimmäisen kohdan vaatimuksia, sillä korkeimman oikeuden arvion mukaan tilaisuuden pääasia oli teosten esittäminen. Näin ollen vapautusta tekijänoikeuksien maksamisesta ei voitu myöntää ensimmäisen kohdan perusteella. Seuraavaksi arvion kohteeksi tuli toinen kohta, jonka mukaan hyväntekeväisyyden yhteydessä teoksia saa esittää tekijänoikeuskorvauksista vapaana. Seurakuntayhtymä selvitti, että joululaulutapahtumilla kerätään 2,5 prosenttia Suomen lähetysseuran vuotuisesta budjetista. Korkeimman oikeuden arvion mukaan lähetystyötä voitiin pitää sellaisena toimintana, että se rinnastuu hyväntekeväisyyteen. Lisäksi kaikki esiintyjät esiintyivät tilaisuuksissa ilman korvausta. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi, että tilaisuus sopii tekijänoikeuslain kuvaukseen tilaisuudesta, jonka yhteydessä esitetyistä teoksista ei tarvitse maksaa tekijänoikeuskorvausta. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei siis muutettu. 

Tapauksen ennakkotapausarvo on kyseenalainen, sillä tekijänoikeuslain hyväntekeväisyystilaisuuksia koskeva vapautus on kumottu myöhemmin. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa