Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeudet ja kasettimaksun maksuvelvolllisuus - KKO:2000:53

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tekijänoikeus
    Kasettimaksu
    korotettu selonottovelvollisuus

Tapauksessa KKO:2000:53 käsiteltiin tekijänoikeuksia. A Oy oli ostanut B Oy:ltä videokasetteja, joista B Oy:n olisi pitänyt suorittaa kasettimaksu tekijänoikeustoimisto C:lle. C laskutti kasettimaksut A Oy:ltä, joka ei ollut maksanut laskua. C nosti asiasta kanteen, jossa se vaati A Oy:tä maksamaan maksut korkoineen. Perusteluissa C vetosi tekijänoikeuslain 26 a §:n 2 momentin kohtaan, jossa määrätään, että jälleenmyyjän on osoitettava, että kasettimaksu on maksettu, ja jos sitä ei ole maksettu, jälleenmyyjän on se maksettava. Todistustaakka olikin tässä säädöksessä jätetty jälleenmyyjälle. Lainsäätäjän tarkoituksesta ilmenee lisäksi, että, jos on riski maksun laiminlyönnistä, jälleenmyyjällä on korotettu selonottovelvollisuus.

A Oy vastusti kannetta ja perusteluissaan se mainitsee kasettimaksujen kuitit, joissa oli kasettimaksu eriteltynä. Heillä ei voinut olla vastuuta siitä, että B Oy toimi mahdollisesti laittomasti eikä toimittanut kasettimaksua tekijänoikeustoimistolle. A Oy:n mukaan oli lainvastaista, että jälleenmyyjän pitäisi osoittaa maksun tulleen toimistolle.

Käräjäoikeus lähti sen seikan selvittämisestä, oliko A Oy selvittänyt kasettimaksun suorittamisen. Hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan, että paras tapa olisi todeta se eritellyn laskun muodossa. Laskuissa, jotka A Oy oli maksanut, oli eritelty kasettimaksu. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi kanteen. C valitti edelleen hovioikeuteen. Hovioikeus totesi uudelleen yllämainitut seikat, mutta oli sitä mieltä, että erittely ei ole riittävä varmistus siitä, että maksu on mennyt oikeaan osoitteeseen. Erittely olikin katsottava esimerkinomaiseksi menettelyohjeeksi, jolla ei ollut vaikutusta maksuvelvollisuuteen. Näin ollen A Oy ei voinut osoittaa, että maksu olisi suoritettu, joten hovioikeus velvoitti A Oy:n maksamaan C:lle kasettimaksun korkoineen C:lle kumoten käräjäoikeuden tuomion.

A Oy valitti edelleen korkeimpaan oikeuteen, mutta korkein oikeus hyväksyi hovioikeuden tuomion perustelut, eikä muuttanut sen tuomiota.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa