Minilex - Lakipuhelin

Tekijänoikeuden luovutus - KKO:1980-II-3

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tekijänoikeus
    Tekijänoikeuden siirtyminen

Suunnittelija A:n suunnittelemien korujen ja solkien valmistamiseen käytetyt muotit oli koruja valmistaneen yhtiön X konkurssin yhteydessä myyty edelleen B:lle. B oli alkanut käyttää muotteja solkien ja korujen valmistamiseen. A vastusti B:n toimintaa vedoten siihen, että hänellä oli tekijänoikeus suunnittelemiinsa solkiin ja koruihin, ja teoskappaleiden valmistaminen kuului tekijän yksinoikeuksiin. B oli lisäksi myynyt valmistamiaan tuotteita, yhdistellyt A:n suunnittelemia malleja ja poistanut A:n nimen tuotteista. Oikeuden ratkaistavaksi saatettiin kysymykset sekä tekijän taloudellisten että moraalisten oikeuksien loukkauksesta.

Raastuvanoikeus katsoi, että tekijänoikeudet olivat siirtyneet konkurssiin asetetulle yritykselle X, kun A oli sopinut yrityksen kanssa suunnittelemiensa tuotteiden valmistamisesta ja myymisestä. Tekijänoikeuksien katsottiin siirtyneen yritykseltä X B:lle, kun tämä oli ostanut muotit konkurssipesästä.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei pelkkä muottien myyminen tarkoittanut samalla myös muoteilla valmistettaviin teoksiin kohdistuvien tekijänoikeuksien luovuttamista. A:n suunnittelemien korujen oikeus katsoi yltävän teostasoon, mutta soljet olivat oikeuden mielestä siinä määrin niiden käyttötarkoituksen sanelemia, etteivät ne saaneet tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeussuojaa saavien korujen osalta todettiin, että B:n toiminta oli loukannut tekijän taloudellisia oikeuksia ja oikeutta tulla nimetyksi. B:n suorittaman korujen muuntelun ei kuitenkaan katsottu olevan siten tekijän persoonaa loukkaavaa, että kyse olisi ollut respektioikeuden loukkauksesta. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöstä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa