Minilex - Lakipuhelin

Julkisen esityksen perusteella suoritettavat tekijänoikeuskorvaukset - KKO:2002:20

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tekijänoikeus
    Esittävän taiteilijan oikeus

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A Oy asuntohotellin omistajana harjoitti liiketoimintaa antamalla asuntohotellin huoneita asiakkaiden käyttöön korvausta vastaan. Kaikissa asuntohotellin huoneissa oli televisiovastaanotin. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhtiö GRAMEX ry:n (Gramex) nostaman kanteen perusteella tapauksessa tuli juridisesti arvioitavaksi, oliko kyseessä tekijänoikeuslaissa tarkoitettu julkinen esitys, kun asuntohotelli antoi asiakkaidensa seurata televisiolähetyksiä asuntohotellin huoneissa olleista televisiovastaanottimista.

Tekijänoikeuslain 47 §:n mukaan esittävälle taiteilijalle ja äänitteen tuottajalle on suoritettava korvaus, jos 46 §:ssä tarkoitettua laitetta pykälässä mainittuna aikana välittömästi tai välillisesti käytetään radio- tai televisiolähetyksessä tai muussa julkisessa esityksessä. Saman lain 2 §:n mukaan julkisella esityksellä tarkoitetaan sitä, että teos saatetaan yleisön saataviin muun ohessa, kun se esitetään julkisesti. Edelleen saman säännöksen mukaan julkisena esittämisenä pidetään lisäksi myös ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille tapahtuvaa esittämistä.

A Oy:n mukaan majoitustoiminnan suhteellisen suppea piiri oli perusteena sille, ettei A Oy:tä voitu pitää korvausvelvollisena esittäviä taitelijoita ja äänitteiden tuottajia kohtaan. Käräjäoikeus kuitenkin arvioi tilannetta siten, että kun lähetykset olivat kaikkien asuntohotellin asiakkaiden nähtävillä ja heillä oli itsenäinen valitsemismahdollisuus sen osalta, katsoivatko he lähetyksiä vai eivät, asuntohotelli oli antanut mahdollisuuden suojattujen lähetysten seuraamiseen ennalta määrittelemättömälle ja avoimelle henkilöpiirille. Tämän perusteella käräjäoikeus katsoi kyseessä olleen julkinen esittäminen ja tuomitsi A Oy:n korvausvelvolliseksi Gramexia kohtaan. Hovioikeus ei puolestaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiassa.

Korkein oikeus täsmensi julkisen esittämisen määritelmää siten, että kun esitys oli kohdistettu ennalta määrittelemättömälle ryhmälle katsojia (toisin sanoen, kuka tahansa voi osallistua tilaisuuteen), kyse on julkisesta esityksestä. Kaikissa asuntohotellin 14 huoneessa oli ollut televisiovastaanotin eikä hotelli ollut rajannut asiakkaidensa piiriä millään tavoin. Näin ollen korkein oikeus katsoi, että kyse oli ollut julkisesta esityksestä, kun periaatteessa kuka tahansa oli kyennyt seuraamaan lähetyksiä asuntohotellin majoituksessa. Tästä johtuen korkein oikeus ei päätynyt muuttamaan alempien oikeusasteiden ratkaisujen lopputuloksia asiassa. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa