Minilex - Lakipuhelin

Yleinen syrjinnän kielto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä voi olla ensinnäkin välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan huonommin kuin toista vastaavassa, vertailukelpoisessa asemassa olevaa henkilöä. Toisaalta syrjintä voi olla myös välillistä, jolloin näennäisen syrjimätön säännös tai käytäntö aiheuttaakin tosiasiassa jollekin henkilölle epäsuotuisimman aseman muihin vertailukelpoisiin henkilöihin nähden. Syrjintänä pidetään myös häirintää, jolla tarkoitetaan henkilön tosiasiallista loukkaamista luomalla uhkaava tai nöyryyttävä ilmapiiri. Myös käsky tai ohje syrjimiseen katsotaan laissa kielletyksi syrjimiseksi. Lisäksi on kielletty henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan tai kielteisten seuraamusten kohdistaminen häneen sen vuoksi, että hän on valittanut syrjinnästä tai ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa