Minilex - Lakipuhelin

Yleinen syrjinnän kielto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä voi olla ensinnäkin välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan huonommin kuin toista vastaavassa, vertailukelpoisessa asemassa olevaa henkilöä. Toisaalta syrjintä voi olla myös välillistä, jolloin näennäisen syrjimätön säännös tai käytäntö aiheuttaakin tosiasiassa jollekin henkilölle epäsuotuisimman aseman muihin vertailukelpoisiin henkilöihin nähden. Syrjintänä pidetään myös häirintää, jolla tarkoitetaan henkilön tosiasiallista loukkaamista luomalla uhkaava tai nöyryyttävä ilmapiiri. Myös käsky tai ohje syrjimiseen katsotaan laissa kielletyksi syrjimiseksi. Lisäksi on kielletty henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan tai kielteisten seuraamusten kohdistaminen häneen sen vuoksi, että hän on valittanut syrjinnästä tai ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa