Minilex - Lakipuhelin

Liikkumisvapaus on Suomen kansalaisen perusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen kansalainen ja maassa laillisesti oleva ulkomaalainen saa liikkua Suomessa vapaasti ja voi valita itse asuinpaikkansa. Jokainen voi myös halutessaan poistua maasta, mutta tähän oikeuteen on mahdollista säätää lailla välttämättömiä rajoituksia. Liikkimusvapautta voidaan rajoittaa, jos henkilön oikeudenkäynti on kesken tai se tullaan käynnistämään tulevaisuudessa. Jos henkilölle on jo tuomittu rangaistus, sen tuleva toimeenpano voi myös estää maasta poistumisen. Tämän lisäksi maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaaminen voi antaa oikeuden rajoittaa henkilön oikeutta poistua maasta.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan eikä karkottaa maasta. Kansalaista ei voi myöskään vasten hänen tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Tietyissä tilanteissa luovuttaminen tai siirtäminen on kuitenkin mahdollista. Lailla voidaan nimittäin erikseen säätää, että kansalainen voidaan tekemänsä rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten siirtää tai luovuttaa esimerkiksi siihen valtioon, jonka tuomioituimilla on toimivalta käsitellä kyseistä henkilöä koskeva rikosasia, jos tässä valtiossa myös taataan henkilön oikeudet esimerkiksi oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Siirto tai luovutus voi toteutua myös, kun on kyse lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemisesta tietyssä maassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Laissa on erikseen määritelty ulkomaalaisten oikeuksista tulla maahan ja oleskella Suomessa. Ulkomaalaisia koskee kuitenkin ehdoton säännös, jonka mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvon vastainen toiminta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa