Minilex - Lakipuhelin

Jokaisella on oikeus oikeusturvaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Oikeusturva tarkoittaa kaikille yhtäläistä oikeutta saada asiansa viivytyksettä käsiteltäväksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Samoin kaikilla on oikeus saada omaa asiaansa koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsittelyyn.

Lailla säännellään tarkemmin käsittelyn julkisuudesta, oikeudesta tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea päätöksiin muutosta. Lailla on turvattu myös oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perustuu alun perin Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jonka mukaan esimerkiksi rikoksesta syytetylle tulee taata tietyt vähimmäisoikeudet. Hyvä hallinto puolestaan on laaja käsite, joka kattaa muun muassa käsittelyn joutuisuuden ja asianmukaisuuden, asiakkaan neuvonnan, kuulemisen ja kieleen liittyvät oikeudet. Hallintoasian käsittelyn tulee olla myös tasapuolista ja puolueetonta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa