Minilex - Lakipuhelin

Lapsen oikeudet on turvattu YK:n yleissopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsilla tulee olla oikeus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja heitä tulee kohdella tasa-arvoisina yksilöinä. Suomi on hyväksynyt Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lasten oikeuksista ja se tuli voimaan vuonna 1991. Yleissopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja siinä määritellään lasten oikeudet ja erityiset tarpeet, jotka tulisi huomioida kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Johtavat periaatteet sopimuksen taustalla ovat lasten edut ja niiden huomioiminen, lasten näkemyksen noteeraaminen sekä lasten oikeus hyvään elämään. Sopimusta on noudatettava ja se velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, viranomaisia sekä lasten vanhempia ja muita aikuisia. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lapsella tulisi myös olla mahdollisuus kertoa mielipiteensä itseään koskevassa päätöksenteossa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Suomessa lapsiasiavaltuutettu valvoo ja edistää lasten oikeuksien toteutumista. Myös eduskunnan oikeusasiamies voi omasta aloitteestaan tutkia, miten lasten oikeudet otetaan eri viranomaisissa huomioon. Oikeusasiamies voi tutkia myös hänelle tulleita kanteluita, jotka koskevat yleensä riitoja lapsen huollosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa