Minilex - Lakipuhelin

Sananvapauden rajoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sananvapaus on perusoikeus, mutta sitä on mahdollista rajoittaa tietyissä tilanteissa. Sanavapauden ydinalueeseen ei kuitenkaan saa koskaan puuttua. Kaikkien rajoitusten tulee olla laintasoisia, ja esimerkiksi viranomaisen määräyksellä ei voi rajoittaa sananvapautta.

Lain mukaan on mahdollista säätää rajoituksia sananvapauteen silloin, kun kyseessä ovat kuvaohjelmiin liittyvät lasten suojelemiseksi välttämättömät rajoitukset. Tällöin pyritään suojelemaan lapsia materiaalilta, joka voisi olla heille vahingollista. Yleensä tällainen materiaali sisältää seksuaalisuuteen tai väkivaltaan liittyvää sisältöä. Ennen lasten kehitykselle mahdollisesti haitallisen kuvaohjelman julkaisua se tulee luokitella, jos sen kohdeyleisöön kuuluu lapsia. Luokittelussa ohjelmaan määritellään 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja sekä symboli, joka kertoo ohjelman sisällön. Jos ohjelma ei ole haitallinen lapsen kehitykselle, se voidaan luokitella kaikenikäisille sopivaksi. Ohjelmaa, joka on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille, ei tarvitse luokitella, mutta sen yhteyteen tulee tehdä selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta. Toisaalta tietyt kuvaohjelmat on vapautettu luokittelusta. Luokitteluvaatimukset eivät koske esimerkiksi ajankohtaista uutisaineistoa tai materiaalia, jossa käsitellään ruuanlaittoa, tietokilpailuja tai muita vastaavia aiheita. Kuitenkin, jos kuvaohjelmaa koskee luokitteluvaatimus, sitä ei saa tarjota ennen kuin se on luokiteltu tai siihen on lisätty selkeä merkintä 18 vuoden ikärajasta.

Lakia sananvapauden käytöstä joukkoviestinnässä sovellettaessa viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa

 

 

Yhteenveto

 

 • Sananvapaus on perusoikeus, mutta sitä on mahdollisuus rajoittaa eräissä tilanteissa. 
 • Sananvapauden rajoituksen tulee olla laintasoisia, viranomaisen määräys ei riitä. 
 • Sananvapauteen on mahdollista säätää rajoituksia esimerkiksi silloin kun kyse on kuvaohjelmiin liittyvistä lasten suojelemiseksi tehtävistä välttämättömistä rajoituksista. 
 • Rajoituksilla pyritään suojelemaan lapsia vahingoittavalta materiaalilta, kuten seksuaalista tai väkivaltaista aineistoa sisältävät materiaalit. 
 • Kuvaohjelmat tulee luokitella ennen niiden julkaisua.
 • Luokittelu tapahtuu asettamalla ohjelmalle 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja symboli, joka kuvaa ohjelman sisältöä. 
 • Ohjelma voidaan luokitella kaikille tarjottavaksi, kun sen sisältö ei ole lapselle haitallinen ja osa ohjelmista on säädetty kokonaan vapaaksi luokittelusta, kuten ruoanlaittoa käsittelevät ohjelmat. 
 • Jos kuvaohjelma on tarkoitettu vain 18. vuotta täyttäneille, luokitusta ei tarvitse tehdä, mutta sen yhteyteen on selkeästi ja helposti havaittavaksi merkittävä ikäraja 18 vuotta. 
 • Jos kuvaohjelmaa koskee luokitteluvaatimus, sitä ei saa tarjota ennen kuin se on luokiteltu tai 18 vuoden ikäraja on asetettu helposti näkyville. 

 

Summary in English

 

 • Freedom of speech is a basic right, but it can be limited in certain situations.
 • The restriction of freedom of speech must be by legal standards, for example, order from official is not enough.
 • It is possible to set restrictions on freedom of speech, for example, when the restriction comes necessary to protect children related to video programs.
 • The restrictions aim to protect children from harmful material, such as materials containing sexual or violent material.
 • Image programs must be classified before their publication.
 • Classification takes place by setting age limit of 7, 12, 16 or 18 years for the program and a symbol that describes the content of the program.
 • A program can be classified as being offered to everyone when its content is not harmful to the child.
 • Some programs are regulated completely free of classification, such as programs dealing with cooking.
 • If the program is intended only for people over 18 years old, there is no need to make a classification, but there needs to be a clear and easily noticeable sign of age limit of 18 years connected to the program. 
 • If the video program is subject to a classification requirement, it may not be offered for viewing until it is classified, or the 18-year age limit sign is set easily visible. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]