Minilex - Lakipuhelin

Sananvapauden rajoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka sananvapaus on perusoikeus, sitä on mahdollista rajoittaa tietyissä tilanteissa. Sanavapauden niin sanottuun ydinalueeseen ei kuitenkaan saa koskaan puuttua. Rajoitusten tulee aina olla laintasoisia, esimerkiksi viranomaisen määräyksellä sananvapautta ei voi rajoittaa. Sananvapauteen on mahdollista säätää rajoituksia lailla silloin, kun on kyse kuvaohjelmiin liittyvistä lasten suojelemiseksi tehtävistä välttämättömistä rajoituksista. Tällöin lapsia pyritään suojelemaan heitä tavalla tai toisella vahingoittavalta materiaalilta. Yleensä kyse on seksuaalista tai väkivaltaista ainesta sisältävästä materiaalista. Sisältöä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, missä yhteydessä tapahtumat ohjelmassa kuvataan. Lasten kehitykselle mahdollisesti haitalliset kuvaohjelmat tulee tarkastaa ennen niiden julkaisua, mikäli kohderyhmään kuuluu lapsia. Kuvaohjelmaa ei saa julkisesti esittää eikä levittää alle 18-vuotiaille ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty. Tietyt kuvaohjelmat on kuitenkin säädetty vapaaksi rajoituksista. Esittämis- ja levitysrajoitukset eivät koske esimerkiksi ajankohtaista uutisaineistoa tai materiaalia, jossa käsitellään matkailua, ympäristöä tai niihin verrattavissa olevia aiheita.

Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetaan tarkempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Sitä sovellettaessa ei viestintään saa kuitenkaan puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa