Minilex - Lakipuhelin

Sananvapauden rajoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka sananvapaus on perusoikeus, sitä on mahdollista rajoittaa tietyissä tilanteissa. Sanavapauden niin sanottuun ydinalueeseen ei kuitenkaan saa koskaan puuttua. Rajoitusten tulee aina olla laintasoisia, esimerkiksi viranomaisen määräyksellä sananvapautta ei voi rajoittaa.

Sananvapauteen on mahdollista säätää rajoituksia lailla silloin, kun on kyse kuvaohjelmiin liittyvistä lasten suojelemiseksi tehtävistä välttämättömistä rajoituksista. Tällöin lapsia pyritään suojelemaan heitä tavalla tai toisella vahingoittavalta materiaalilta. Yleensä kyse on seksuaalista tai väkivaltaista ainesta sisältävästä materiaalista. Lasten kehitykselle mahdollisesti haitalliset kuvaohjelmat tulee luokitella ennen niiden julkaisua, mikäli kohderyhmään kuuluu lapsia. Luokittelussa ohjelmalle luokitellaan 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja symboli, joka kuvaa ohjelman sisältöä. Ohjelma voidaan luokitella myös tarjottavaksi kaiken ikäisille, jos se ei ole lapsen kehitykselle haitallinen. Jos kuvaohjelma on tarkoitettu tarjottavaksi vain 18 vuotta täyttäneille, ei ohjelmaa tarvitse luokitella, mutta sen yhteyteen on tehtävä selvästi havaittava merkintä 18 vuoden ikärajasta. Tietyt kuvaohjelmat on kuitenkin säädetty kokonaan vapaaksi luokittelusta. Luokitteluvaatimus ei koske esimerkiksi ajankohtaista uutisaineistoa tai materiaalia, jossa käsitellään ruuanlaittoa, tietokilpailuja tai muita vastaavia aiheita. Jos kuvaohjelmaa kuitenkin koskee luokitteluvaatimus, ei sitä saa tarjota ennen kuin se on luokiteltu tai ohjelmaan tai sen yhteyteen on tehty helposti havaittava merkintä 18 ikärajasta

Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetaan tarkempia säännöksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Sitä sovellettaessa ei viestintään saa kuitenkaan puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.

 

Yhteenveto

 

 • Sananvapaus on perusoikeus, mutta sitä on mahdollisuus rajoittaa eräissä tilanteissa. 
 • Sananvapauden rajoituksen tulee olla laintasoisia, viranomaisen määräys ei riitä. 
 • Sananvapauteen on mahdollista säätää rajoituksia esimerkiksi silloin kun kyse on kuvaohjelmiin liittyvistä lasten suojelemiseksi tehtävistä välttämättömistä rajoituksista. 
 • Rajoituksilla pyritään suojelemaan lapsia vahingoittavalta materiaalilta, kuten seksuaalista tai väkivaltaista aineistoa sisältävät materiaalit. 
 • Kuvaohjelmat tulee luokitella ennen niiden julkaisua.
 • Luokittelu tapahtuu asettamalla ohjelmalle 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja ja symboli, joka kuvaa ohjelman sisältöä. 
 • Ohjelma voidaan luokitella kaikille tarjottavaksi, kun sen sisältö ei ole lapselle haitallinen ja osa ohjelmista on säädetty kokonaan vapaaksi luokittelusta, kuten ruoanlaittoa käsittelevät ohjelmat. 
 • Jos kuvaohjelma on tarkoitettu vain 18. vuotta täyttäneille, luokitusta ei tarvitse tehdä, mutta sen yhteyteen on selkeästi ja helposti havaittavaksi merkittävä ikäraja 18 vuotta. 
 • Jos kuvaohjelmaa koskee luokitteluvaatimus, sitä ei saa tarjota ennen kuin se on luokiteltu tai 18 vuoden ikäraja on asetettu helposti näkyville. 

 

Summary in English

 

 • Freedom of speech is a basic right, but it can be limited in certain situations.
 • The restriction of freedom of speech must be by legal standards, for example, order from official is not enough.
 • It is possible to set restrictions on freedom of speech, for example, when the restriction comes necessary to protect children related to video programs.
 • The restrictions aim to protect children from harmful material, such as materials containing sexual or violent material.
 • Image programs must be classified before their publication.
 • Classification takes place by setting age limit of 7, 12, 16 or 18 years for the program and a symbol that describes the content of the program.
 • A program can be classified as being offered to everyone when its content is not harmful to the child.
 • Some programs are regulated completely free of classification, such as programs dealing with cooking.
 • If the program is intended only for people over 18 years old, there is no need to make a classification, but there needs to be a clear and easily noticeable sign of age limit of 18 years connected to the program. 
 • If the video program is subject to a classification requirement, it may not be offered for viewing until it is classified, or the 18-year age limit sign is set easily visible. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa