Minilex - Lakipuhelin

Vaali- ja osallistumisoikeudet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kaikilla kahdeksantoista vuotta täyttäneillä Suomen kansalaisilla on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Eduskuntavaaleissa jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen, ellei kyseessä ole vajaavaltainen henkilö. Sotilasvirassa olevaa henkilöä ei kuitenkaan voida valita kansanedustajaksi.

Kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä äänioikeus on Suomen ja muun Euroopan Unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää kahdeksantoista vuotta ja jonka kotikunta kyseessä oleva kunta on 51 päivänä ennen vaalipäivää. Myös muulla ulkomaalaisella on äänioikeus kunnallisvaaleissa, mikäli kyseinen kunta on ollut hänen kotikuntansa kahden vuoden ajan ja hän täyttää muut äänioikeutetulle asetetut vaatimukset, eli käytännössä siis on tarpeeksi vanha käyttääkseen äänioikeutta.

Kunnallinen kansanäänestys on neuvoa-antava eli se ei sido kunnan toimielimiä. Valtuusto voi päättää, mistä asioista järjestetään kansanäänestys. Äänestys voi koskea koko kuntaa tai vain osaa siitä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus kunnallisessa kansanäänestyksessä. Jos vähintään viisi prosenttia kunnan asukkaista tekee yhdessä kansaäänestysaloitteen, tulee valtuuston viipymättä päättää, toimitetaanko aloitteessa mainittu kansanäänestys.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa