Minilex - Lakipuhelin

Yhdenvertaisuus on syrjinnän kieltävä perusoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sanamuodosta käy ilmi, että eri asemaan asettaminen on mahdollista, mikäli toiminnalle löytyy jokin oikeuttava peruste. Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista ei siis ole esimerkiksi jonkin erityisryhmän perusteltu ja rajattu erityiskohtelu eli niin sanottu positiivinen syrjintä. Yhdenvertaisuuden periaate on kirjattu sisään Suomen lainsäädäntöön ja sitä pidetään esimerkiksi työelämässä yhtenä perustavanlaatuisena periaatteena ja tavoitteena. Yhdenvertaisuudella viitataan moninaisiin henkilöön liittyviin perusteisiin, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten asemaan eri viranomaisissa, työelämässä, koulussa ja yhteiskunnassa yleensä.

Viranomaisilla on erityinen velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Viranomainen voi olla velvollinen laatimaan niin sanotun yhdenvertaisuussuunnitelman etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi sikäli kuin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii. Myös lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä ja heille tulee tarjota mahdollisuus vaikuttaa itseensä liittyviin asioihin. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on iso osa yhdenvertaisuutta ja sitä tulee toteuttaa sekä työelämässä että yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa