Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisten asiakirjat ovat yleisesti ottaen julkisia ja kaikilla on perusoikeus saada tieto viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta ja muusta tallenteesta, ellei niiden julkisuutta ole lailla nimenomaisesti rajoitettu. Tällöin rajoitusten tulee olla välttämättömiä. Jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta, jollei tätä ole erikseen säädetty kielletyksi. Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tiedon vain silloin, jos tiedon antamisesta on laissa nimenomaisesti säädetty tai jos se henkilö, jonka etujen vuoksi asiakirja on määritelty salaiseksi, antaa sille suostumuksensa. Tietyissä tilanteissa viranomainen voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja toiselle viranomaiselle. Muutoin viranomaisen salassa pidettäviä asiakirjoja koskee viranomaisten vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.

Hakijalla, valittajalla ja muulla asianosaisella on oikeus saada tieto hänen asiansa käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta. Asiakirjaa tulee pyytää viranomaiselta riittävän yksilöidysti ja viranomainen voi antaa tiedon asiakirjan sisällöstä joko suullisesti tai antamalla asiakirja nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen luona.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa