Minilex - Lakipuhelin

Verotuksen oikaisu ja muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotuksessa voi käydä virheitä. Ne on mahdollista korjata oikaisulla tai muuttamisella.

Oikaisusta veronsaajan hyväksi on kyse silloin, kun veroviranomaisen on oikaistava päätöstään laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi. Oikaisu voi olla tarpeen myös siksi, että veroviranomainen ei ole joltakin osin tutkinut asiaa ja vero on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä tai sitä on palautettu liikaa.

Jotta oikaisu olisi mahdollinen, verovelvollinen ei ole saanut aiheuttaa kyseistä virhettä tarkoituksellisesti. Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona vero tai veronpalautus määrättiin, tai jolloin se olisi verovelvollisen ilmoituksen perusteella pitänyt määrätä.

Jos taas vero on määrätty virheellisesti sen vuoksi, että verovelvollinen on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, on veroviranomaisen määrättävä verovelvollisen maksettavaksi määräämättä jäänyt vero. Tätä kutsutaan jälkiverotukseksi. Jälkiverotus tulee toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa vero olisi verovelvollisen ilmoituksen perusteella pitänyt määrätä, tai jolloin veroa on määrätty palautettavaksi liikaa.

Ennen veronoikaisun tai jälkiverotuksen toimittamista on verovelvolliselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi mikäli mahdollista.

Jos veroviranomainen toteaa, että veroa on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän, on veroviranomaisen oikaistava antamaansa päätöstä ja maksettava verovelvolliselle tämän liikaa maksama tai palauttamatta jäänyt vero, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Tätä kutsutaan oikaisuksi verovelvollisen hyväksi. Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa veron määräämistä tai sen palauttamisen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Veroviranomaisen autoveroa koskevaan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella päätöksen tehneeltä viranomaiselta, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, aina kuitenkin vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava sille viranomaiselle, jonka päätöstä oikaisuvaatimus koskee.

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen ja muuhun kuin veron määräämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun asianosaisen henkilön kotikunta tai yhteisön kotipaikka oli, kun asiaa koskeva päätös tehtiin.

Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisupäätöksen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan.

Apua oikaisu- ja muutoksenhakuasioihin saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa