Minilex - Lakipuhelin

Invalidihuojennus autoverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Näkö- tai liikuntavamman perusteella voi saada huojennusta autoverosta.

Huojennus voidaan antaa silloin, kun a auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa ja sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity henkilö, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia. Lisäksi edellytetään, että auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Huojennus määrätään verovelvollisen hakemuksesta. Tällöin hänelle palautetaan valtion varoista maksettu autovero. Palautus voi olla enintään 3 770 euroa.

Sama koskee henkilöä jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on olennaisen tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos hakija osoittaa ajokortissa olevalla merkinnällä tai muulla luotettavalla tavalla että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 4 980 euroa.

Huojennuksen voi saada myös silloin, kun omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity henkilö jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi alentunut siten, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia. Hänelle palautetaan hakemuksen perusteella valtion varoista 60 prosenttia autoverosta. Palautus on kuitenkin enintään 2 460 euroa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on henkilölle olennaisen tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi.

Invalidihuojennuksen myöntämisestä ja veron palauttamisesta vastaa Helsingin piiritullikamari.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa