Minilex - Lakipuhelin

Vammaisen henkilön asema työssä ja koulutuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta on edistettävä kohtuullisilla mukautuksilla. Tämä velvoite on voimassa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa. Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, tavaroiden tai palvelujen tarjoajan sekä työnantajan täytyy tehdä asianmukaiset ja kussakin tilanteessa kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voisi asioida yhdenvertaisesti muiden kanssa viranomaisessa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita sekä suoriutua työtehtävistään ja edetä urallaan. Mukautusten on siis oltava aina kohtuullisia. Kohtuullisuusarvioinnissa huomioidaan vammaisen ihmisen tarpeet sekä sen tahon ominaisuudet, joka mukautuksia on velvollinen tekemään. Tällaisia ominaisuuksia ovat toimijan koko ja taloudellinen asema sekä toiminnan luonne ja laajuus. Lisäksi huomioon otetaan mukautusten aiheuttamat kustannukset sekä tuki, joka on saatavissa mukautuksia varten.

Vammainen voi kokea kuitenkin tulleensa syrjityksi mukautusten epäämisen takia työtä tai virkaa hakiessaan tai työ- tai virkasuhteessa ollessaan. Tällöin työnantajan tulee antaa kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa