Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen testamentista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valittaminen testamentista tapahtuu nostamalla testamentin moitekanne käräjäoikeudessa. Testamentin moitekanne on perillisen testamentin saajaa vastaan ajama kanne, joka koskee testamentin julistamista pätemättömäksi siltä osin kuin se estää perillistä saamasta perintöosuuttaan jäämistöstä. Laissa on määritelty moiteperusteet eli ne perusteet, joiden nojalla testamentti voidaan julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään. Kysymys on näissä tapauksissa alaikäisen tekemästä testamentista. Testamentti voidaan moitekanteen johdosta julistaa pätemättömäksi myös, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa. Testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset, joiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa testamentin pätemättömyyteen. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi myös sillä perusteella, että testamentin tekemiseen on vaikuttanut testamentin tekijän mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö. Tämä moiteperuste perustuu siis testamentin tekijän alentuneeseen testamentintekokelpoisuuteen. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi myös, mikäli testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti, hänet on taivuteltu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa, hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti, tai hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. Muilla kuin edellä mainituilla perusteilla testamenttia ei ole mahdollista moittia.

On tärkeää huomata, että testamentti julistetaan moitekanteen johdosta pätemättömäksi vain siltä osin kuin se estää moittijaa saamasta osuuttaan jäämistöstä. Jos vain yksi perillinen moittii testamenttia, testamentti pätevöityy suhteessa muihin perillisiin. Yhden perillisen nostaman moitekanteen johdosta ei testamenttia voida julistaa kokonaan pätemättömäksi. Testamentti on tällöin voimassa niihin perillisiin nähden, jotka eivät ole moittineet testamenttia tai ovat hyväksyneet testamentin.

Testamentin moitekanne on nostettava määräajassa. Moiteaika on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on laillisesti annettu tiedoksi perilliselle.

Testamentin moiteaika on ehdoton. Jos perillinen ei nosta testamentin moitekannetta kuuden kuukauden määräajassa, hän ei voi enää moittia testamenttia. Jos moiteperuste tulee perillisen tietoon vasta kuuden kuukauden moiteajan kuluttua umpeen, perillisellä ei ole enää mahdollisuutta nostaa testamentin moitekannetta. Jos perillinen ei havaitse testamentin virhettä tai muun moiteperusteen olemassaoloa kuudessa kuukaudessa saatuaan testamentista tiedon, hän menettää moiteoikeutensa. Merkitystä ei moiteajan kulumisen kannalta ole myöskään sillä, että joku on salannut perilliseltä testamenttia koskevan moiteperusteen. Perillisellä on siten ankara selonottovelvollisuus testamenttia rasittavista virheistä.

Määräaikaa testamentin moitekanteen nostamiseksi ei voida palauttaa. Moiteaikaa ei voida pidentää laillisen esteen perusteella eikä moiteajan kulumista voida keskeyttää edes testamentin saajan suostumuksella. Jos perillinen ei moiti testamenttia määräajassa, menettää hän oikeutensa moitekanteen nostamiseen pysyvästi ja lopullisesti. Siksi perillisten on tärkeää noudattaa laissa säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa.

Testamentin moitteesta on erotettava rintaperillisen lakiosailmoitus. Jos rintaperillinen ei tahdo riitauttaa testamentin pätevyyttä sinänsä, mutta testamentti loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan, on hänen tehtävä testamentin saajalle lakiosailmoitus kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksiannosta saadakseen lakiosansa vähentymättömänä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]