Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moiteoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Testamentti voi olla pätemätön esimerkiksi siksi, että testamentin muotomääräyksiä ei ole noudatettu taikka testamentin tekijä on ollut alaikäinen, hänen sieluntoimintansa on ollut häiriintynyt tai häntä on pakotettu testamentin tekoon. Testamentin moittiminen tapahtuu siten, että perilliset nostavat testamentinsaajaa vastaan kanteen tuomioistuimessa. Aloitevalta testamentin moittimiseksi on lähtökohtaisesti perillisillä ja moitekanne voidaan nostaa vasta testamentin tekijän kuoltua. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta ja jos testamentti todetaan tuomioistuimessa pätemättömäksi, menee perintö testamentin saajan sijaan perillisille.

Testamentin moiteoikeus kuuluu siis ainoastaan sellaiselle lähimmälle perilliselle, joka ei ole menettänyt oikeuttaan perintöön, luopunut perinnöstä perittävän eläessä taikka hyväksynyt testamenttia perittävän kuoleman jälkeen. Etäisemmät sukulaiset eivät voi moittia testamenttia, jos perittävällä on läheisempiä perillisiä. Lisäksi on syytä huomata, että testamentin saaja ei voi vaatia tuomioistuinta vahvistamaan sitä, ettei testamenttia rasita moiteperusteesta johtuva pätemättömyys. Testamentin saajan on siis odotettava, nostaako perillinen moitekanteen tuomioistuimessa vai ei.

Silloin, kun puolisolla olisi oikeus periä testamentin tekijä, on puolisolla samanlainen oikeus moittia testamenttia kuin perillisillä. Jos taas testamentin tekijällä on rintaperillisiä, ei puoliso peri häntä, joten puolisolla ei tällöin ole oikeutta myöskään moittia testamenttia. Leski voi kuitenkin muuten riitauttaa perittävän tekemän testamentin ja vedota samoihin perusteisiin kuin testamenttia moitittaessa, kuten esimerkiksi siihen, että puoliso on perunut tekemänsä testamentin. Lisäksi silloin, kun testamentin tekijällä ei ole perillisiä tai puolisoa ja perintö menisi valtiolle ilman testamenttia, on valtiokonttorilla oikeus moittia testamenttia.

Testamentin moiteoikeus kuuluu kaikille lähimmille perillisille itsenäisesti. Jos siis perillisiä on useampia, heistä jokainen voi nostaa erikseen kanteen tuomioistuimessa. Näin ei kuitenkaan yleensä menetellä, vaan usein perilliset nostavat moitekanteen yhdessä. Jos joku perillisistä ei yhdy kanteeseen, tulee testamentti häneen nähden lainvoimaiseksi eli sitovaksi sen jälkeen kun moiteaika on kulunut umpeen. Tällöin moiteoikeudenkäynnissä annettu tuomio koskee vain niitä perillisiä, jotka ovat olleet kantajina ja testamentti käy pätemättömäksi ainoastaan siltä osin kuin se estää heitä saamasta osuuttaan jäämistöstä. Jos siis osa perillisistä ei ole yhtynyt moitekanteeseen esimerkiksi kustannussyistä, he eivät saa omaa osuuttaan, vaan testamentti on pätevä heihin nähden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]