Minilex - Lakipuhelin

Testamentin moite

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu siten, että perilliset nostavat testamentin saajaa vastaan kanteen tuomioistuimessa. Aloitevalta testamentin moittimiseksi on ainoastaan perillisillä ja moitekanne voidaan nostaa vasta testamentin tekijän kuoltua. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta ja jos tuomioistuimessa testamentti todetaan pätemättömäksi, menee perintö testamentin saajan sijaan perillisille.

Moiteoikeus kuuluu ainoastaan sellaiselle lähimmälle perilliselle, joka ei ole menettänyt oikeuttaan perintöön, luopunut perinnöstään perittävän eläessä taikka hyväksynyt testamenttia perittävän kuoleman jälkeen. Etäisemmät sukulaiset eivät siis voi nostaa testamentin moitekannetta, jos perittävällä on läheisempiä perillisiä. On myös huomattava, että testamentin saaja ei voi vaatia tuomioistuinta etukäteen vahvistamaan sitä, että testamenttia ei rasita moiteperusteesta johtuva pätemättömyys. Testamentin saajan on siis aina odotettava, nostaako perillinen moitekanteen tuomioistuimessa vai ei.

Jokaisella perillisellä on oikeus itsenäisesti moittia testamenttia. On siis mahdollista, että jokainen perillinen nostaa erillisen moitekanteen, mutta näin ei kuitenkaan yleensä menetellä, vaan perilliset nostavat usein moitekanteen yhdessä. Jos joku perillisistä ei kuitenkaan yhdy kanteeseen, tulee testamentti häneen nähden lainvoimaiseksi moiteajan kuluttua umpeen. Moiteoikeudenkäynnissä annettu ratkaisu sitoo vain kantajana olevia perillisiä, eikä sen vaikutukset ulotu muihin perillisiin. Testamentti on siis pätemätön ainoastaan siltä osin kuin se estää moittijaa tai moittijoita saamasta osuuttaan jäämistöstä.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi esimerkiksi sen vuoksi, että testamentintekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään alaikäisyytensä vuoksi taikka testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa. Testamentti voi olla pätemätön myös silloin, jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö. Lisäksi, jos testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet taivutettu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti, voi testamentti olla pätemätön.

Pätemättömyysperusteen on tullut olla voimassa testamentintekohetkellä. Perillisen on siis kyettävä moiteoikeudenkäynnissä näyttämään toteen jokin edellä mainituista perusteista. Tämä voi olla ongelmallista etenkin sairauksien osalta, joten moitekanteet menestyvät helpoiten sillä perusteella, että testamenttia tehdessä ei ole noudatettu muotovaatimuksia.

 

Yhteenveto

 • Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos siinä on laillisia esteitä, kuten testamentintekijän alaikäisyys tai muotovaatimusten rikkominen.
 • Mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö voi vaikuttaa testamentin pätemättömyyteen.
 • Testamentti voi olla pätemätön myös, jos se on tehty pakottamisen, väärinkäytön tai petoksen seurauksena.
 • Moitekanteen nostamiseksi perillisten on kyettävä osoittamaan pätemättömyysperuste testamentin tekohetkellä.

 

Summary in English

 • A will can be declared invalid if it contains legal impediments, such as the testator's minority or non-compliance with formal requirements.
 • Mental illness, or other disorders of mental functioning can affect the validity of a will.
 • A will can be invalid if it is made under coercion, abuse, or fraud.
 • In order to file a challenge, the heirs must be able to demonstrate the grounds for invalidity at the time the will was made.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitkä ovat yleisimmät pätemättömyysperusteet, joiden perusteella testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi?

Yleisimmät pätemättömyysperusteet testamentille ovat lailliset esteet, kuten alaikäisyys tai muotovaatimusten rikkominen, sekä mielenterveyden häiriöt, pakottaminen, väärinkäyttö tai petos testamentin tekemisen yhteydessä.

2. Millä tavoin perillisen tulee osoittaa testamentin pätemättömyys moiteoikeudenkäynnissä?

Perillisen tulee kykenevä osoittamaan moiteoikeudenkäynnissä pätemättömyysperuste, kuten muotovaatimusten rikkominen tai testamentin tekijän mielenterveyden häiriö, osoittaakseen testamentin pätemättömyyden. Pätemättömyysperuste on oltava voimassa testamentin tekohetkellä.

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]